Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Få et pristilbud

Fly og sjø-charter for spesialtransport  

Ved utførsel av prosjekttransport og spesialtransport, tilbyr vi chartering av skip og fly. Charter av skip innebærer leie av skip, der vi i DSV tar rollen som skipsmegler. Vi rådgir deg om bruk av skip og transport av varer, og bistår i forkant av seilas, operasjonelt underveis og oppfølgning i etterkant av transportoppdraget. Les mer om hvordan sjø charter fungerer og de ulike typene skip vi tilbyr.    

Charter av skip  

Når man charter et skip, innebærer dette at man leier skipet i en bestemt tidsperiode eller for et bestemt transportoppdrag. I DSV tilbyr vi chartering av våre skip til bedrifter og andre operatører dersom det er behov. Dette kan være relevant dersom du ønsker å frakte varer eller passasjerer selv, eller utføre bestemte oppgaver knyttet til virksomheten din. Charter av skip gir fleksibilitet for både eier og leietaker. Eier tjener penger på sine skip som ikke blir benyttet til egne formål, mens leietaker får tilgang på skip og sjøfrakttjenester uten å investere i egen flåte av skip.  

Kontakt oss for mer informasjon

Tjenester knyttet til chartering av skip 

  • Charter, full
  • Charter, del

Full- og delcharter

Dersom du velger full charter, leier du hele skipet for å frakte varene. Dette kan være gunstig dersom de karakteriseres som spesialgods. Eksempler på spesialgods er overdimensjonerte varer, varer i store volum eller farlig gods.  

Delcharter innebærer å dele skipet med sendinger fra andre avsendere og til ulike mottakere. Alle varene har samme kritiske status. Dette innebærer at delcharter ikke har en større sannsynlighet for forsinkelser sammenlignet med full charter. Delcharter er en gunstig løsning dersom du har behov for hyppig distribusjon og transport, ettersom det er hyppige avganger med delvis charterskip. 

Transport av ulike gods på skip  

I DSV legger vi til rette for chartering av skip og frakt av mange typer gods, fra bulk og stykkgods, til prosjektlast og tidsbestemt charter. Stykkgods er individuelle varer fra og til forskjellige avsendere og mottakere, mens prosjektlast omfatter alt fra overdimensjonerte varer til farlig last. Bulklast omfatter løse varer som fraktes på skip uten container, emballasje eller annen lasteenhet. Her bør man for eksempel benytte seg av et cargoskip med store lasterom. Vår ekspertise og lange erfaring som skipsmegler gjør oss i stand til å finne den beste løsningen for ditt behov. Vi rådgir deg gjerne om hvilke skip som er best egnet for å laste ditt gods.  

Break bulk og LCL-tjenester    

Dersom du ønsker å lese mer om hvordan vi håndterer ulike gods i vårt ordinære sjøfrakttilbud, kan du finne mer informasjon om dette på vår samleside for sjøfrakt. Vi tilbyr blant annet break bulk for spesialgods, og LCL-tjenester for stykkgods. Less-than-container load (LCL) er tilsvarende transport av stykkgods, mens Break bulk innebærer transport av overdimensjonert gods som ikke får plass på ordinære sjøcontainere.    

DSV er en global chartermegler på skip  

Våre eksperter er dyktige og erfarne i alle aspekter som omhandler chartering av skip. Dette inkluderer prosjektledelse, planlegging og gjennomføring av transport. Vi betjener en rekke forskjellige bransjer og bruker ulike typer skip, slik at vi kan levere skreddersydde tjenester over hele verden.  

Liste over ulike typer skip vi tilbyr  

Cargoskip med åpen luke  

Dette lasteskipet er det mest anvendelige og alminnelige skipet for godsfrakt til sjøs. Man kaller det også et flerbruksskip, på grunn av dens allsidige kvaliteter. Skipet brukes til å frakte tørre varer og gods i uregelmessig størrelse eller volum. Det er ideelt for bulklast, prosjektlast og trevarer. Skipet er ikke egnet for containere. Det har dessuten egne kraner for lasting og lossing i havna. Dette gjelder altså både ved avgang og ankomst.  

Skip som håndterer tungt gods  

Dette lasteskipet frakter ekstremt tunge eller store laster, for eksempel spesialiserte og overdimensjonerte maskiner og annet utstyr til industri. Skipene har ofte sine egne kraner for lasting og lossing.  

Roll on - Roll off (Ro Ro) skip  

Ro Ro er en forkortelse for Roll on - Roll off. Dette er en metode for lossing og lasting av kjøretøy mellom kai og skip. Istedenfor å bruke en kran, bruker man ramper for å kjøre kjøretøy av og på skipet. Dette omfatter biler, motorsykler og store lastebiler. Lasteskipet har innebygde ramper og plattformer for å kunne transportere alle typer kjøretøy. En stor del av dette handler om å sikre kjøretøyene om bord, slik at det ikke oppstår skader eller uhell. Skipene har en stor luke i baugen eller ved akterenden hvor godset blir lastet gjennom. Noen skip har en luke både foran og bak.  

Kystskip (coaster)  

Kystskip er mindre fartøy som ikke er egnet for lange transportruter, der man foretar lange havkryssinger. Man bruker kystskip ved kortere seilas eller oppdrag nær havna.  

Delvis nedsenkbar plattform  

En delvis nedsenkbar plattform er et spesialisert marinefartøy som brukes i offshore, ofte knyttet til olje- og gassindustrien. Det er en flytende plattform som holdes oppe over havet med søyler og pongtonger. Fartøyet kan brukes som både borerigg, sikkerhetsfartøy og produksjonsplattform.    

Slepebåt og lekter  

Slepebåter brukes til å hjelpe med å manøvrere store fartøyer i trange områder, eller når et fartøy har mistet motorkraft. Lektere skiller seg fra slepebåter på flere områder. En lekter har et relativt flatt lasteareal. Noen lektere krever dessuten en slepebåt for å fungere, ettersom de ikke har egen motorkraft.  

Tydelig kommunikasjon og sikker prosjekttransport  

Som chartermeglere kommuniserer vi direkte med våre partnere for å sikre fleksibilitet, lave kostnader og raske svartider. For å sikre vellykkede transporter, holder våre erfarne medarbeidere oppsyn med lasting, omlasting og lossing av varer.  

Kontakt oss for hastehenvendelser  

Dersom du har et akutt behov for chartering av skip, kan du kontakte oss 24 timer i døgnet. Dette gjelder for øvrig hele vårt tilbud innenfor prosjekttransport. Vi diskuterer gjerne dine behov sammen med deg, og finner en løsning til både akutte og rutinemessige oppdrag. Ring oss 24/7 på +47 90 72 29 35.

Kontakt oss

Noen spørsmål?   

Våre eksperter er klare til å hjelpe. Ta kontakt så finner vi løsningen for deg.

Kontakt oss Prosjekter