Logo DSV
Få et pristilbud

DSV i Norge utfører nærmere 100.000 eksportklareringer i året på vegne av våre kunder

Alle sendinger ut av Norge skal eksportklareres før de kan sendes ut av landet. Det er en forenklet rutine for sendinger med verdi under NOK 5.000,-.

Handelsdokumentasjon er basis for korrekt klarering.

Eksportdeklarasjon sendes eksportør når varene er utført. Denne blir attestert av oss i DSV for sendinger som transporteres i vår regi, og er et viktig dokument for eksportøren som dokumentasjon på momsfri fakturering.

Handelsavtaler

Norge har mange ulike handelsavtaler med enkeltland og landgrupper (for eksempel EU/EØS). Slike handelsavtaler kan gi lavere toll eller tollfrihet på mange produkter i importlandet mot korrekt tilleggsdokumentasjon om opprinnelse. Slik dokumentasjon kan være ulike sertifikater (for eksempel  EUR1/EURMED/GSP) eller fakturaerklæringer. Norsk eksportør kan avgi opprinnelseserklæring på handelsdokumentet på beløp inntil NOK 50.000,- innen EØS-området uten spesiell godkjenning. For høyere beløp skal eksportør være godkjent/alternativt benytte et opprinnelsessertifikat som skal attesteres av Tollmyndigheten. Se eksempel på fakturaerklæring.

Eksport av varer kan være regulert blant annet gjennom Utenriksdepartementet. Dette gjelder spesielt varer til militært formål og ofte med et politisk vedtak.

Det er også spesielle regler rundt eksport av blant annet antikviteter, avfall og matvarer - blant annet fiskeprodukter.

Ta kontakt med din lokale DSV-representant eller Tollen direkte dersom ditt firma trenger videre informasjon om slike spesielle krav.

Link til Tollens sider

Eksportklarering

Noen spørsmål?

Våre eksperter er klare til å hjelpe. Ta kontakt så finner vi løsningen for deg.

Contact us Road