Global Transport and Logistics
Selecteer land/ taal

Selecteer land/ taal

myDSV

Vraag een offerte aan
Klasse 3: Brandbare vloeistoffen

Gevarenklasse 3: Brandbare vloeistoffen

Stoffen en artikelen van klasse 3 hebben geen onderverdelingen.

De voorschriften voor gevaarlijke goederen definiëren ontvlambare vloeistoffen overwegend als een vloeistof of een mengsel van vloeistoffen met een vlampunt van niet meer dan 60° C, maar dieselbrandstof, gasolie, stookolie inclusief synthetisch vervaardigde producten met een vlampunt boven 60° C maar niet meer dan 100° C worden ook beschouwd als stoffen van de lijst van ontvlambare vloeistoffen van klasse 3. 

Brandbare vloeistoffen van klasse 3 kunnen ook vloeibare stoffen en gesmolten vaste stoffen zijn met een vlampunt van meer dan 60 °C en die worden vervoerd terwijl ze worden verhit bij temperaturen gelijk aan of hoger dan hun vlampunt en vloeibare ongevoelig gemaakte explosieven. Dit zijn explosieve stoffen die zijn opgelost of gesuspendeerd in water of andere vloeibare substanties.

Bij het vervoeren van ontvlambare vloeistoffen van klasse 3 over zee vereist de IMDG Code dat het vlampunt wordt vermeld als onderdeel van de beschrijving van gevaarlijke goederen.

Verpakkingsgroepen

Hoewel gevaarlijke stoffen van klasse 3 geen andere indeling kennen, hebben brandbare vloeistoffen een verpakkingsgroep gekregen die de mate van gevaar aangeeft.

Verpakkingsgroep I: Stoffen die groot gevaar opleveren

Verpakkingsgroep II: Stoffen die middelmatig gevaar opleveren

Verpakkingsgroep III: Stoffen die weinig gevaar opleveren

Verpakkingsgroep

Initieel kookpunt

Vlampunt (gesloten)

Verpakkingsgroep I

Initieel kookpunt ≤ 35º C

 

Verpakkingsgroep II

Initieel kookpunt > 35º C

Vlampunt < />

Verpakkingsgroep III

Initieel kookpunt > 35º C

Vlampunt ≥ 23ºC - ≤ 60ºC


Reden voor regulering

Ontvlambare vloeistoffen geven een ontvlambare damp af die, indien gemengd met lucht, kan ontbranden of exploderen. Op basis van hun vlampunt en kookpunt kunnen ze uiterst brandbaar, licht ontvlambaar of brandbaar zijn.

Voorbeelden van vaak vervoerde brandbare vloeistoffen

Aceton, lijmen, verven / lakken / vernissen, alcoholen, parfumproducten, benzine / benzine, dieselbrandstof, vliegtuigbrandstof, huisbrandolie, kerosine, harsen, teer, terpentijn, ethanol, benzeen, butanolen, isopropanol, methanol en octanen.

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in

Heeft u vragen?

Onze experts staan klaar om u te helpen. Neem contact met ons op.

Morgane Matthys