Global Transport and Logistics
Selecteer land/ taal

Selecteer land/ taal

myDSV

Vraag een offerte aan

Gevarenklasse 4: Ontvlambare vaste stoffen

Stoffen en voorwerpen van klasse 4 zijn ingedeeld in een van de drie subklassen.

Klasse 4.1 Ontvlambare vaste stoffen

Gevarenklasse 4.1: Ontvlambare vaste stoffen, zelfreactieve stoffen, polymeriserende stoffen en vaste, ongevoelig gemaakte explosieven

Ontvlambare vaste stoffen zijn gemakkelijk brandbare vaste stoffen en vaste stoffen die door wrijving brand kunnen veroorzaken. Gemakkelijk brandbare vaste stoffen zijn poedervormige, korrelige of pasteuze stoffen die gevaarlijk zijn als ze gemakkelijk kunnen ontbranden door kortstondig contact met een ontstekingsbron, zoals een brandende lucifer, en als de vlam zich snel verspreidt. Het gevaar kan niet alleen uit de brand komen, maar ook uit giftige verbrandingsproducten. Metaalpoeders zijn vooral gevaarlijk vanwege de moeilijkheid om een brand te blussen, aangezien normale blusmiddelen zoals kooldioxide of water het gevaar kunnen vergroten.
Zelfreactieve stoffen zijn thermisch onstabiele stoffen die een sterke exotherme reactie kunnen ondergaan, zelfs zonder contact met zuurstof (lucht).
Polymeriserende stoffen zijn stoffen die zonder stabilisatie een sterk exotherme reactie kunnen ondergaan die leidt tot de vorming van grotere moleculen of tot de vorming van polymeren onder normale vervoersomstandigheden.
Klasse 4.2 - Zelfontbrandbaar

Gevarenklasse 4.2: Stoffen die vatbaar zijn voor zelfontbranding

Pyrofore stoffen zijn stoffen, inclusief mengsels en oplossingen (vloeibaar of vast), die zelfs in kleine hoeveelheden binnen vijf minuten ontbranden bij contact met lucht, en voor zelfverhitting vatbare stoffen en voorwerpen Dit zijn stoffen en voorwerpen, inclusief mengsels en oplossingen, die bij contact met lucht, zonder energietoevoer, vatbaar zijn voor zelfverhitting. Deze stoffen ontbranden alleen in grote hoeveelheden (kilogrammen) en na lange tijd (uren of dagen).
Klasse 4.3 - Gevaarlijk als het nat is

Gevarenklasse 4.3: Stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen

Klasse 4.3 zijn stoffen die op water reageren en brandbare gassen vrijgeven die met lucht explosieve mengsels kunnen vormen. Ze worden gemakkelijk ontstoken door alle gewone ontstekingsbronnen die een vonk veroorzaken. Ze worden vaak ‘gevaarlijk als ze nat zijn’ genoemd.

Verpakkingsgroepen

De klassen 4.1, 4.2 en 4.3 hebben een verpakkingsgroep gekregen die de mate van gevaar aangeeft.

Verpakkingsgroep I: Stoffen die groot gevaar opleveren
Verpakkingsgroep II: Stoffen die middelmatig gevaar opleveren
Verpakkingsgroep III: Stoffen die weinig gevaar opleveren

Voorbeelden van veel vervoerde gevaarlijke goederen van klasse 4.1 / 4.2 / 4.3

Alkalimetalen, metaalpoeders, aanmaakblokjes, lucifers, calciumcarbide, kamfer, celluloid, ongevoelig gemaakte explosieven, nitrocellulose, fosfor en zwavel.

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in

Heeft u vragen?

Onze experts staan klaar om u te helpen. Neem contact met ons op.

Morgane Matthys