Global Transport and Logistics
Selecteer land/ taal

Selecteer land/ taal

myDSV

Vraag een offerte aan

Klasse 6: Giftige en besmettelijke stoffen

Stoffen van klasse 6 zijn ingedeeld in een van de 2 subklassen.

Klasse 6.1 / 6.2 - Giftige en infectueuze stoffen

Gevarenklasse 6.1 Giftige stoffen

Gevaarlijke goederen van klasse 6.1 zijn stoffen die in relatief kleine hoeveelheden door een enkele handeling of door een handeling van korte duur schade kunnen toebrengen aan de menselijke gezondheid of de dood kunnen veroorzaken door inademing, absorptie of inslikken. Giftige stoffen kunnen een vaste of vloeibare vorm hebben.

Verpakkingsgroepen

Aan klasse 6.1 is een verpakkingsgroep toegekend die de mate van gevaar aangeeft.

Verpakkingsgroep I: Stoffen die groot gevaar opleveren
Verpakkingsgroep II: Stoffen die middelmatig gevaar opleveren
Verpakkingsgroep III: Stoffen die weinig gevaar opleveren

Voorbeelden van vaak vervoerde giftige stoffen

Arseen, chloroform, cyanide, lood, talrijke kwikstoffen, nicotine en talrijke soorten pesticiden.

Klasse 6.2 - Infectieuze stoffen

Gevarenklasse 6.2 Besmettelijke stoffen

Gevaarlijke goederen van klasse 6.2 zijn stoffen waarvan bekend is of waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat ze ziekteverwekkers bevatten. Ziekteverwekkers worden gedefinieerd als micro-organismen (waaronder bacteriën, virussen, parasieten, schimmels) en andere stoffen. Besmettelijke stoffen kunnen biologische producten, culturen, medisch en klinisch afval of patiëntspecimens zijn en wanneer ze worden vervoerd in een vorm die bij blootstelling eraan blijvende invaliditeit, levensbedreigende of dodelijke ziekten kan veroorzaken bij verder gezonde mensen of dieren.

Bijvoorbeeld bij mensen:
  • Ebola virus
  • Hepatitis-B virus
  • Hondsdolheid
  • Gele koorts virus

Bij dieren bijvoorbeeld:

  • Afrikaanse varkenspest virus
  • Mond- en klauwzeervirus

Besmettelijke stoffen zijn onderverdeeld in twee categorieën, categorie A en categorie B en krijgen de UN-nummers 2814, 2900, 3291, 3373 of 3549 toegewezen.

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in

Heeft u vragen?

Onze experts staan klaar om u te helpen. Neem contact met ons op.

Morgane Matthys