Global Transport and Logistics
Selecteer land/ taal

Selecteer land/ taal

myDSV

Vraag een offerte aan
Klasse 9: Overige stoffen en artikelen

Gevarenklasse 9: Overige gevaarlijke stoffen en voorwerpen 

Overige gevaarlijke stoffen en voorwerpen zijn stoffen en voorwerpen die tijdens het transport een gevaar opleveren dat niet onder de andere klassen van gevaarlijke goederen valt. Het omvat milieugevaarlijke stoffen van klasse 9, maar ook alle andere klassen behalve radioactief materiaal van klasse 7.

De stoffen en voorwerpen van klasse 9 kennen geen divisies, maar zijn als volgt onderverdeeld:

 • Stoffen die bij inademing als fijnstof een gevaar voor de gezondheid kunnen vormen
 • Stoffen en voorwerpen die bij brand dioxines kunnen vormen
 • Stoffen die ontvlambare dampen ontwikkelen
 • Lithium batterijen
 • Levensreddende apparaten
 • Milieugevaarlijke stoffen
 • Milieugevaarlijke stof, vast, N.O.S
 • Milieugevaarlijke stof, vloeistof, N.O.S
 • Genetisch gemodificeerde micro-organismen en organismen
 • Stoffen die bij verhoogde temperatuur worden vervoerd of ter transport worden aangeboden 
 • Vloeistof
 • Vast
 • Andere stoffen of voorwerpen die een gevaar opleveren tijdens het transport, maar niet voldoen aan de definities van een andere klasse

Verpakkingsgroepen

Hoewel de gevaarlijke stoffen van klasse 9 geen andere indeling kennen, is aan diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen een verpakkingsgroep toegewezen die een bepaalde mate van gevaar inhoudt.

Verpakkingsgroep II: Stoffen die middelmatig gevaar opleveren
Verpakkingsgroep III: Stoffen die weinig gevaar opleveren

Aanplakken, etiketteren en markeren van gevaarlijke goederen van klasse 9

Klasse 9 label
Klasse 9 aanplakbiljet en label
Colli die gevaarlijke goederen van klasse 9 bevatten, en vrachttransporteenheden, containers, bulkcontainers, tankcontainers, transporttanks en gascontainers met meerdere elementen die gevaarlijke goederen van klasse 9 bevatten, moeten duurzaam worden gemarkeerd met het etiket/aanplakbiljet van klasse 9. 
Klasse 9 batterijlabel
Klasse 9A-label voor pakketten of onverpakte artikelen die lithiumbatterijen bevatten
Milieugevaarlijk label met daarop een dode vis
Markering voor milieugevaarlijke stoffen/zeeverontreinigende stoffen
Colli die milieugevaarlijke stoffen/zeewaterverontreinigende stoffen bevatten, en vrachttransporteenheden, containers, bulkcontainers, tankcontainers, transporttanks en gascontainers met meerdere elementen die milieugevaarlijke stoffen/zeewaterverontreinigende stoffen bevatten, moeten duurzaam worden gemarkeerd met de milieugevaarlijke stoffen/zeewaterverontreinigende stof markering. 
Markering lithiumbatterij
Lithiumbatterijmarkering voor pakketten die lithiumcellen of batterijen bevatten die zijn vervaardigd in overeenstemming met Bijzondere Bepaling 188
(Niet van toepassing op luchtvervoer)

Voorbeelden van vaak vervoerde overige gevaarlijke stoffen en voorwerpen

Voorbeelden van gevaarlijke goederen van klasse 9 zijn airbagmodules (veiligheidsinrichtingen, elektronisch geactiveerd), asbest (amfibool en chrysotiel), apparatuur op batterijen, voertuigen op batterijen, chemische kits, gevaarlijke goederen in machines of apparaten, droogijs (kooldioxide, vast) , milieugevaarlijke stoffen (vloeibaar en vast), EHBO-koffers, genetisch gemodificeerde organismen, genetisch gemodificeerde micro-organismen, reddingsmiddelen (zelfopblaasbaar en niet-zelfopblaasbaar), lithium-ionbatterijen, lithium-metaalbatterijen en gordelspanners (veiligheidsinrichtingen, elektronisch geïnitieerd).
 

Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in

Heeft u vragen?

Onze experts staan klaar om u te helpen. Neem contact met ons op.

Morgane Matthys