Global Transport and Logistics
Selecteer land/ taal

Selecteer land/ taal

myDSV

ETS toeslag

Het EU Emissions Trading System (ETS) initiatief is geïntroduceerd in 2005 als een instrument om de CO2 uitstoot te reduceren.

ETS betekent dat bedrijven die emissie veroorzaken belast gaan worden in relatie tot de hoeveelheid CO2 uitstoot. De gedachte is deze organisaties te bewegen om te werken aan reductie van hun emissie.

De zeevaart zal geïntegreerd worden in ETS in drie fases, waarbij de eerste fase start op 1 januari 2024, en de emissie licenties 40% dekken van de uitstoot. Per 2025 zal ETS 70% van de uitstoot dekken en per 2026 zal 100% van de emissie onderhavig zijn aan toeslagen. In de eerste fase zullen met name passagiers- en vrachtschepen met een brutogewicht van meer dan 5000 ton die opereren binnen de EU  onderdeel zijn van het ETS initiatief.

De hieruit voortvloeiende kosten van de vervoerders zullen doorgegeven worden aan de gebruikers van deze vaartuigen. De aanbieders van deze diensten kiezen voor verschillende tijdsintervallen om de kosten aan ons door te belasten. Waar de ene dienstverlener kiest voor dagelijkse prijzen kiest een andere voor maandelijkse- of kwartaalintervallen.

DSV heeft gekozen voor een toeslag per kwartaal. Na ieder kwartaal zullen wij de kosten evalueren en waar nodig aanpassen. De emissierechten worden verhandeld en zijn daardoor (dagelijks) variabel.

Onderstaand kunt u per kwartaal inzien wat de kosten zijn die DSV u doorbelast. 

Heeft u vragen?

Onze teams van DSV Road staan voor u klaar.

Contact us DSV Road
Vraag een offerte aan