Global Transport and Logistics
Selecteer land/ taal

Selecteer land/ taal

myDSV

Vraag een offerte aan

Verzenden van gevaarlijke goederen en gevaarlijke stoffen

Bij het verzenden van gevaarlijke goederen of gevaarlijke stoffen, moet u weten onder welke klasse uw goederen vallen en welke hoeveelheidslimieten van toepassing zijn. Dit helpt u de vereiste documentatie en verpakking en etikettering te bepalen, evenals de juiste transportmodi.

Wat zijn gevaarlijke goederen?

Gevaarlijke of gevaarlijke goederen zijn artikelen of stoffen die risico's kunnen opleveren voor de gezondheid, veiligheid of het milieu, vooral als ze niet op de juiste manier worden gehanteerd of verpakt. Een klassiek voorbeeld zijn lithiumbatterijen, die onder bepaalde omstandigheden gemakkelijk oververhit kunnen raken en ontbranden.
 
Gevaarlijke goederen kunnen vaste stoffen, vloeistoffen of gassen zijn. Het kunnen pure chemicaliën zijn, mengsels van stoffen, vervaardigde producten of individuele artikelen. Ze zijn geclassificeerd volgens het soort potentieel gevaar, bijv. brandbaar, giftig, explosief, radioactief etc.
 
De Verenigde Naties (VN) hebben een universeel systeem opgezet voor de classificatie, verpakking, markering en etikettering van gevaarlijke goederen om het veilige transport ervan te vergemakkelijken.
 
Er zijn negen klassen gevaarlijke goederen, plus een paar subklassen. Gevaarlijke goederen worden genoemd met specifieke UN-nummers die moeten worden gebruikt in het aangifteformulier en in de verpakking en etikettering.
dangerous goods

Classes of dangerous goods

 
 Class  Type of material Examples 
 1  Explosive substances and articles  Fireworks, flares, arms and ammunition
 2.1  Flammable gas (e.g. butane)  Butane, aerosols, camping gas, lighters, liquefied gas, acetylene for welding, ethylene for ripening fruits, hydrogen for industrial use
 2.2  Non-flammable and non-toxic gases which could cause asphyxiation (e.g. nitrogen, helium, carbon dioxide) or
oxidisers (e.g. oxygen)
 Nitrogen, helium, argon, carbon dioxide, oxygen, compressed oxygen, fire extinguishers, refrigerant gas
 2.3  Toxic gases (e.g. chlorine, phosgene)  Chlorine, phosgene, oxygen difluoride, ammonia for industrial freeing, methyl bromide and ethylene oxide for fumigation
 3  Flammable liquids (e.g. lighter fluid, petrol)  Lighter fluid, petrol, solvents, paints, varnish, perfume, adhesives, resin solution, printing ink, dry cleaning fluids
 4.1  Flammable solids, self-reactive substances and solid desensitised explosives  Self-reactive substances, solid desensitised explosives, matches, sulphur powder, camphor, naphthalene balls
 4.2  Substances liable to spontaneous combustion  Phosphorus, copra, fish meal
 4.3  Substances which, in contact with water, emit flammable gases  Calcium carbide, sodium, ferrosilicon and potassium metals
 5.1  Oxidising substances  Calcium hypochlorite, hydrogen peroxide, fertilisers, hair colouring
 5.2  Organic peroxides  Hardeners, fibreglass repair kits
 6.1  Toxic substances  Pesticides, sodium cyanide for metal treatment, chromium salt for electroplating
 6.2  Infectious substances  Blood samples, medical samples, biological substances derived from living organisms
 7  Radioactive material  Smoke detectors, substances for sterilisation of medical products
 8  Corrosive substances  Bleach, drain cleaner, dishwasher tablets, acetic acid, citric acid, caustic soda, car and truck batteries
 9  Miscellaneous dangerous substances and articles  Lithium batteries, magnets, dry ice
 
 

Hoeveelheidsgrenzen

Sommige alledaagse consumptiegoederen - voedselaroma's, parfums, zeep, wasmiddelen, cosmetica, kleurstoffen, verf en plastic - kunnen als "gevaarlijk" of "gevaarlijk" worden aangemerkt als bepaalde hoeveelheden worden overschreden of als specifieke verpakkingen worden gebruikt.

Een parfumspray die in een reistas past, lijkt misschien onschadelijk, maar een grote zending parfumflesjes is potentieel gevaarlijk.

Hoeveelheidslimieten voor veilig transport staan vermeld in kolom 7a van de “Gevaarlijke goederenlijst” in deel 3 van het ADR en de IMDG-code (zie onderstaande voorschriften).

Voor bepaalde goederen is de limiet in kolom 7a van Tabel A nul, wat betekent dat die goederen niet in beperkte hoeveelheden vervoerd mogen worden, d.w.z. de regels voor gevaarlijke goederen zijn van toepassing ongeacht de hoeveelheid in de zending.
Bepaal de klasse van gevaarlijke goederen en de daarbij behorende hoeveelheidsgrenzen. De specifieke klasse van gevaarlijke goederen en de hoeveelheid die moet worden verzonden, zijn van invloed op de manier waarop ze moeten worden aangegeven, verpakt, geëtiketteerd en vervoerd.

Regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke goederen

Nationale en internationale voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke goederen zijn allemaal gebaseerd op het classificatiesysteem van de VN. Deze voorschriften zijn over het algemeen gestructureerd naar de vervoerswijze:

Meer bronnen:

Controleer of uw goederen met alle vervoerswijzen kunnen worden verzonden en hoe, vooral bij het plannen van multimodale zendingen, bijv. verder transport vanuit havens of luchthavens over de weg of per spoor.

Getraind personeel

Regelgeving vereist dat werknemers die met gevaarlijke goederen omgaan, een passende opleiding volgen. Werknemers die omgaan met gevaarlijke goederen zijn onder meer degenen die:

 • Gevaarlijke materialen / goederen laden en lossen of hanteren.
 • Bereid gevaarlijke materialen / goederen voor op transport.
 • Bestuur voertuigen die worden gebruikt om gevaarlijke materialen / goederen te vervoeren.
 • Ontwerp, fabriceer, fabriceer, inspecteer, reviseer, onderhoud, repareer of test pakketten of verpakkingscomponenten die worden gebruikt om gevaarlijke materialen te vervoeren.
 • Als u goederen internationaal verzendt, controleer dan of u een veiligheidsadviseur gevaarlijke goederen (DGSA) moet hebben. Dit is misschien niet nodig als u alleen gevaarlijke goederen vervoert in "beperkte hoeveelheden".
 • Neem slechts af en toe deel aan het vervoeren, laden of lossen van gevaarlijke goederen met een laag risico.

Zorg ervoor dat uw medewerkers en de medewerkers van uw dienstverleners een passende gezondheids- en veiligheidstraining hebben gevolgd voor het vervoer van gevaarlijke goederen.

dangerous goods

Documentatie en papierwerk

Een goede documentatie is een must voor alle zendingen van gevaarlijke goederen. Ontbrekende documenten of verborgen fouten kunnen vertragingen in de verzending veroorzaken - of erger nog, ernstige incidenten.
 

Documentcontrolelijst

 • Dit is een wettelijke vereiste voor het vervoer van goederen door de lucht of over zee. De persoon die verantwoordelijk is voor het ondertekenen van de Gevaarlijke Goederen Notitie / Verklaring is wettelijk verplicht om de juiste training te hebben gevolgd.
 • Materiaalveiligheidsinformatieblad (MSDS): kan worden verkregen bij de oorspronkelijke fabrikant. Niet altijd verplicht, maar kan gevraagd worden als onderdeel van de boekingsprocedure.
 • Commerciele factuur.
 • Paklijst.
 • Instructiebrief van de verzender.
 • Certificaat van oorsprong: soms vereist.
 • Aanvullende documenten die nodig kunnen zijn: verweringscertificaat, analysecertificaat (CoA), goedkeuring door bevoegde autoriteit (CAA).

Niet-naleving kan duur zijn en er zijn gevallen geweest waarin bedrijven werden bestraft voor onjuist papierwerk: Een grote detailhandelaar kreeg boetes van $ 144.000 vanwege onjuiste papieren aangiften voor de gevaarlijke materialen in zijn kleinschalige flessen nagellak en sunblock. Een toonaangevend farmaceutisch distributiebedrijf ontving een boete van $ 91.000 voor een niet-aangegeven verzending van huidverzorgingsproducten die alcohol bevatten.

Controleer of u over alle juiste documenten beschikt wanneer u gevaarlijke goederen verzendt. Betrek de ontvanger door alle details voorafgaand aan de verzending te verstrekken, zodat deze kan samenwerken met lokale agentschappen in het land van bestemming en zorg voor een soepel proces.
Weet wanneer uw verantwoordelijkheden als verlader beginnen en eindigen. Bekijk de deskundige inzichten van DSV over Incoterms.
 

Verpakking en etikettering

Volgens het VN-classificatiesysteem voor gevaarlijke goederen moeten goedgekeurde dozen en labels met de wettelijk vereiste markeringen worden gebruikt om veilig transport te vergemakkelijken.
 
De regelgeving schrijft voor dat verpakkingen moeten voldoen aan minimale prestatienormen of deze moeten overtreffen voordat ze mogen worden toegelaten voor het vervoer van gevaarlijke goederen.
 
Gevaarlijke goederen die in beperkte hoeveelheden worden verzonden, mogen alleen in een binnenverpakking in een geschikte buitenverpakking worden verpakt.
 
Expediteurs en logistieke dienstverleners kunnen helpen bij het vervoer van gevaarlijke goederen. Ze hebben geschoold personeel en profiteren van praktische kennis en ervaring. Ze kunnen voortbouwen op hun goede relaties met luchtvaartmaatschappijen en rederijen en kunnen voorrangsruimte veiligstellen voor gevaarlijke / gevaarlijke zendingen. Bedenk echter dat het uiteindelijk de klant is die wettelijk aansprakelijk is. Zorg ervoor dat uw documentatie in orde is en dat u zich houdt aan alle wet- en regelgeving bij het verzenden van gevaarlijke goederen.

Heeft u vragen?

Onze experts staan klaar om u te helpen. Neem contact met ons op.

Neem contact met ons op