Logo DSV

Ontvlambare vaste stoffen, spontaan brandbaar en gevaarlijk in natte toestand

Klasse 4.1 / 4.2 / 4.3

Klasse 4.1 - Ontvlambare vaste stoffen

Deze zullen gemakkelijker verbranden, meer dan gewone brandbare materialen zoals hout en papier. Het branden kan heftig en snel zijn, waardoor er grote hitte ontstaat. Sommige stoffen in de klasse 4.1 zijn ongevoelig gemaakte explosieven, bijvoorbeeld nat gemaakt trinitrotolueen (TNT) dat anders in klasse 1 zou vallen. Sommige zijn zelfreactief en kunnen chemisch worden afgebroken als ze boven een bepaalde temperatuur komen of worden blootgesteld aan schokken enz.

Ze kunnen dan explosief ontleden, krachtig verbranden of giftige gassen of dampen produceren.

Klasse 4.2 - Zelfontbrandbaar

Goederen van klasse 4.2 zijn vaste stoffen of vloeistoffen. Ze zullen spontaan ontbranden in contact met zuurstof. Ze moeten worden bewaard in luchtdichte verpakkingen of als vloeistoffen onder een inert gas of vloeistofdeken. Pyrofore materialen ontbranden binnen vijf minuten nadat ze in contact zijn gekomen met lucht en worden altijd ingedeeld in verpakkingsgroep I. Andere materialen zullen alleen in grote hoeveelheden en na langere tijd ontbranden. Deze bevinden zich in verpakkingsgroep II of III, afhankelijk van classificatietesten

Klasse 4.3 - Gevaarlijk als het nat is

Klasse 4.3 goederen reageren met water, hetzij als vloeistof of als damp, en genereren brandbaar gas. Dit kan worden ontstoken door de hitte van de reactie. Ze moeten worden bewaard in waterdichte containers, hermetisch afgesloten om het binnendringen van vocht of waterdamp te voorkomen

Heeft u vragen?

Onze experts staan klaar om u te helpen. Neem contact met ons op.

Neem contact met ons op