Logo DSV

Gevaarlijke goederen klasse 6: Giftige en infectueuze stoffen

Klasse 6.1 / 6.2 - Giftige en infectueuze stoffen

Klasse 6.1 - Giftige stoffen

Dit zijn chemische gifstoffen die het menselijk lichaam geheel of gedeeltelijk kunnen beschadigen. Ze mogen niet in het lichaam komen door inslikken, inademen of door opname via de huid.

De giftige stoffen variëren in kracht van die welke in minuten dodelijk zijn, bijv. de cyaniden, tot die welke verwonden maar niet noodzakelijk doden, zolang de dosis niet te hoog is, bijv. de gechloreerde koolwaterstoffen. Giftige stoffen in klasse 6.1 kunnen er in vaste of vloeibare vorm zijn. Giftige gassen vallen in klasse 2.3.

De toxiciteit wordt meestal bepaald door tests op levende dieren.

Over het algemeen mag 6.1 niet worden vervoerd met levensmiddelen, maar er zijn uitzonderingen.

Klasse 6.2 - Infectieuze stoffen

Afdeling 6.2 goederen bevatten ziekteverwekkers, dat wil zeggen micro-organismen die infectieziekten veroorzaken bij mens of dier. Ze worden voor transportgevaar ingedeeld in een van de drie groepen, waarvan alleen de eerste twee als gevaarlijk worden beschouwd voor transport op besmettelijke gronden.

Categorie A: In staat om blijvende invaliditeit, levensbedreigende of dodelijke ziekten bij mens of dier te veroorzaken. Deze zijn toegewezen aan UN 2814. Enkele voorbeelden zijn:

  • Ebola-virus
  • Hepatitis B-virus
  • Lassa Virus
  • Hondsdolheid

Besmettelijke stoffen die alleen bij dieren ziekten veroorzaken, worden ingedeeld bij UN 2900. Enkele voorbeelden zijn:

  • Afrikaanse paardenziekte virus
  • Mond- en klauwzeervirus
  • Schapenpokkenvirus
  • Vesiculaire stomatitis virus

 

Heeft u vragen?

Onze experts staan klaar om u te helpen. Neem contact met ons op.

Neem contact met ons op