Global Transport and Logistics
Wybierz kraj

Wybierz kraj

myDSV

Zapytaj o wycenę

Incoterms®

Reguły Incoterms® 2020 są kluczowe dla handlu we współczesnym świecie. To standardowy zestaw globalnych warunków handlowych, które pomagają przedsiębiorcom, prawnikom, spedytorom i ubezpieczycielom przy zakupie, sprzedaży i transporcie towarów.

Grupa DSV A/S nie jest faktycznym właścicielem znaku towarowego Incoterms®. Incoterms® to zastrzeżony znak towarowy Międzynarodowej Izby Handlowej. Więcej szczegółów oraz oficjalny tekst dotyczący reguł Incoterms® można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC).


Zasadniczo składają się z 11 reguł określających Twoje obowiązki, a także obowiązki partnerów handlowych
(na przykład, kto jest odpowiedzialny za transport, odprawę importową i eksportową itp.) oraz, co ważne, punkt
w podróży, w którym ryzyko przechodzi ze sprzedającego na kupującego.

Kto jest autorem reguł Incoterms®?

Zostały stworzone i opublikowane przez Międzynarodową Izbę Handlową (ICC) i są aktualizowane co dziesięć lat. ICC ogłosiła aktualizację zasad Incoterms® na 2020 r. we wrześniu 2019 r. Oficjalną dokumentację i przewodniki możesz kupić sklepie ICC.

Dlaczego zasady Incoterms® są dla Ciebie ważne?

Ponieważ Ty i Twój partner handlowy powinniście uzgodnić dokładne zrozumienie swoich wzajemnych zobowiązań oraz zakresu odpowiedzialności w przypadku utraty, uszkodzenia lub wypadku.

Czego dokładnie dotyczą zasady?

Jedenaście reguł podzielono na dwie grupy. Pierwsze siedem ma zastosowanie do wszystkich rodzajów transportu, podczas gdy ostatnie cztery zasady dotyczą tylko transportu morskiego i żeglugi śródlądowej.

Zasady dotyczące dowolnego środka transportu obejmują:

 • Ex Works (EXW) - z zakładu
 • Free Carrier (FCA) - franco przewoźnik
 • Carriage Paid to (CPT) - koszty transportu opłacone do
 • Carriage and Insurance paid to (CIP) - koszty transportu i ubezpieczenie opłacone do
 • Delivered At Place (DAP) - dostarczone do miejsca
 • Delivered at Place Unloaded (DPU) - dostarczone do miejsca, rozładowane NOWY
 • Delivered Duty Paid (DDP) - dostarczone i cło opłacone do miejsca

Zasady dotyczące transportu morskiego i śródlądowego obejmują wyłącznie:

 • Free Alongside Ship (FAS) - franco wzdłuż burty statku
 • Free On Board (FOB) - franco statek
 • Cost and Freight (CFR) - koszt i fracht
 • Cost Insurance and Freight (CIF) - koszt, ubezpieczenie i fracht
incoterms

Zasady mające zastosowanie do wszystkich rodzajów transportu

Co oznacza Ex Works - EXW?

EXW oznacza, że sprzedawca dostarcza towary, gdy są one zapakowane i udostępnione kupującemu w uzgodnionym miejscu - może to być siedziba sprzedawcy lub inne wskazane miejsce, takie jak fabryka lub magazyn.

Obowiązkiem kupującego jest załadowanie towarów na pojazd, zakończenie wszystkich procedur eksportowych
i transport towarów. Koszty związane z odbiorem towaru ponosi kupujący. Tak więc, jeśli jesteś sprzedawcą
i ładujesz towar, to kupujący ponosi to ryzyko!

Co oznacza Free Carrier - FCA?

FCA to elastyczna zasada, w której kupujący organizuje główny przewóz.

Sprzedawca dostarcza towar przewoźnikowi lub osobie wskazanej przez kupującego. Jeśli wyznaczonym miejscem jest siedziba sprzedawcy, to sprzedawca ponosi odpowiedzialność za załadunek pojazdu - w przeciwieństwie do EXW. Pamiętaj, że Ty i druga strona handlowa musicie jak najdokładniej określić punkt miejsca dostawy, ponieważ
w tym momencie ryzyko przechodzi na kupującego.

Sprzedawca jest odpowiedzialny za odprawę eksportową, natomiast kupujący przejmuje wszelkie ryzyko i koszty po dostarczeniu towaru do wskazanego miejsca.

FCA jest preferowanym wyborem w przypadku towarów transportowanych w kontenerach.

Co oznacza Carriage Paid To - CPT?

W tym przypadku sprzedawca organizuje przewóz do wskazanego miejsca, ale nie ubezpiecza towarów na tym etapie. Ryzyko przechodzi ze sprzedającego na kupującego w miejscu, w którym towary są przejmowane przez przewoźnika. Uważaj na opłaty za obsługę terminalową (THC), które nie zawsze są uwzględniane przez przewoźnika w jego stawkach frachtowych. Więc jeśli jesteś kupującym, postaraj się unikać tego typu niespodzianek!

Co oznacza Carriage and Insurance Paid to - CIP?

CIP oznacza, że sprzedawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie transportu i ubezpieczenie towarów - pamiętaj jednak, że sprzedawca jest zobowiązany zapewnić tylko minimalny poziom ochrony. Podobnie jak w przypadku CPT - dostawa ma miejsce, a ryzyko przechodzi ze sprzedającego na kupującego w punkcie, w którym towary są przejmowane przez przewoźnika.

Podobnie jak w przypadku CTP, pamiętaj o opłatach za obsługę terminala (THC), które nie zawsze są uwzględniane przez przewoźnika w jego stawkach frachtowych. Ponownie, uwaga dotyczy kupującego!

Co oznacza Delivered at Place - DAP?

Sprzedawca jest odpowiedzialny za przewóz i dostarczenie towaru we wskazane miejsce - ale nie za rozładunek towaru. To odpowiedzialność kupującego. Wtedy też ryzyko przechodzi ze sprzedającego na kupującego, który jest również odpowiedzialny za odprawę importową i inne lokalne podatki lub należności celne.

Co oznacza Delivered at Place Unloaded - DPU?

Ta reguła jest nowa od roku 2020.

Sprzedawca jest odpowiedzialny za przewóz, dostarczenie towaru we wskazane miejsce i za rozładunek. Ryzyko przechodzi na kupującego po wyładowaniu towaru ze środka transportu.

Miejsce dostawy - a tym samym rozładunku - powinno być określone możliwie jak najdokładniej. Idealnie, miejsce powinno być określone w odniesieniu do punktu w lokalizacji, np. Dock Załadunkowy 2 w siedzibie Klienta, a nie tylko do adresu.

Co oznacza Delivered Duty Paid - DDP?

Sprzedawca organizuje przewóz, dostarcza towar we wskazane miejsce i rozlicza go z importu oraz płaci należne podatki i cła (np. VAT, GST itp.). Jest to jedyna zasada, która zobowiązuje sprzedawcę do zadbania o cła i podatki. 

Ryzyko przechodzi na kupującego, gdy towar jest udostępniony, gotowy do rozładunku.

Ta reguła może być problematyczna dla sprzedawcy, ponieważ zasady importowe są często skomplikowane
i biurokratyczne. Jeśli jesteś sprzedającym, zwykle najlepiej jest pozostawić tego typu zobowiązania kupującemu.

Zasady dotyczące wyłącznie transportu morskiego i śródlądowego


Co oznacza Free Alongside Ship - FAS?

Reguła ta sprawdza się najlepiej w sytuacjach, gdy sprzedawca ma bezpośredni dostęp do statku w celu załadunku, na przykład towarów nieskonteneryzowanych. Jeśli wysyłasz towary w kontenerach, zamiast tego rozważ FCA.

Sprzedający dostarcza towary po odprawie eksportowej wraz ze statkiem w wyznaczonym porcie. W tym momencie ryzyko przechodzi na kupującego, który jest odpowiedzialny za załadunek towarów i wszystkie wynikające z tego koszty.

Co oznacza Free on Board (FOB)?

FOB, podobnie jak FAS, ma najlepsze zastosowanie, gdy sprzedawca ma bezpośredni dostęp do statku w celu załadunku - więc jeśli wysyłasz towary w kontenerach, zamiast tego rozważ FCA.

Sprzedawca dostarcza towar, odprawiony do eksportu i ładuje go na pokład statku we wskazanym porcie.
Po załadowaniu ryzyko przechodzi na kupującego, który od tego momentu ponosi koszty. 

Co oznacza Cost and Freight - CFR?

Podobnie jak w przypadku FOB i FAS, zasada ta ma najlepsze zastosowanie w sytuacjach, gdy sprzedawca ma bezpośredni dostęp do statku w celu załadunku. Ponownie więc, jeśli wysyłasz towary w kontenerach, zamiast tego rozważ CPT.

Sprzedawca organizuje i opłaca transport do wskazanego portu, dostarcza towary odprawione na eksport i ładuje je na pokład statku. Ryzyko przechodzi ze sprzedającego na kupującego, gdy towary zostaną załadowane na pokład, zanim nastąpi główny przewóz. Sprzedawca nie odpowiada za ubezpieczenie towaru podczas przewozu głównego.

Co oznacza Cost, Insurance and Freight - CIF?

Podobnie jak w przypadku FOB, FAS i CFR, jeśli jesteś sprzedawcą i masz bezpośredni dostęp do statku w celu załadunku (np. towary nieskonteneryzowane), powinieneś zamiast tego rozważyć skorzystanie z CIP.

Korzystając z CIF, sprzedawca organizuje i płaci za transport do wskazanego portu, dostarcza towary odprawione do eksportu i ładuje je na statek. Podobnie jak w przypadku CFR, kupujący przyjmuje na siebie ryzyko po załadowaniu towarów na statek, zanim nastąpi główny przewóz.

Sprzedawca również organizuje i opłaca ubezpieczenie towarów do przewozu do wskazanego portu, ale tak jak
w przypadku CIP, wymagany jest tylko minimalny poziom ochrony. 

 

POBIERZ DARMOWĄ OFICJALNĄ APLIKACJĘ ICC INCOTERMS®

Czy masz pytania?

Nasi eksperci są gotowi do pomocy. Skontaktuj się z nami, a znajdziemy potrzebne Ci rozwiązanie.

Skontaktuj się z nami