Global Transport and Logistics
Wybierz kraj

Wybierz kraj

myDSV

Zapytaj o wycenę

Transport produktów świeżych                 i łatwo psujących się

Aby odnieść sukces w branży towarów łatwo        psujących się, potrzebujesz dostawcy usług logistycznych, który może bezpiecznie i efektywnie kierować Twoimi produktami poprzez łańcuch chłodniczy                                - od miejsca ich pochodzenia do miejsca przeznaczenia.

Produkty łatwo psujące się są wrażliwe na czas i temperaturę. Wymagają starannego obchodzenia się z nimi,
a także przestrzegania odpowiednich procesów wysyłki, aby zachować ich świeżość. Są wśród nich owoce
i warzywa, świeże oraz mrożone mięso i ryby, drób, jaja, nabiał, kwiaty i rośliny, a nawet kosmetyki.
 
Aby odnieść sukces w branży towarów łatwo psujących się, potrzebujesz dostawcy usług logistycznych, który może bezpiecznie i efektywnie kierować Twoimi produktami poprzez łańcuch chłodniczy - od miejsca ich pochodzenia do miejsca przeznaczenia. Należy wziąć pod uwagę prawidłowy czas oraz warunki przechowywania
i tranzytu, odpowiednie przepisy, a także środki transportu, które powinny być używane do tego celu.
 

Łańcuch chłodniczy - przechowywanie - tranzyt

Czas i temperatura są kluczowymi czynnikami przy obchodzeniu się ze świeżymi produktami, ponieważ psują się one z upływem czasu, w zależności od temperatury przechowywania.
 
Większość mrożonych, schłodzonych i świeżych produktów jest przechowywana i transportowana
w temperaturach od -1,5 do +14 stopni Celsjusza, w zależności od ich rodzaju.
 
W przypadku większości mrożonek, które należy przechowywać w temperaturach wynoszących -18 stopni Celsjusza lub niższych, maksymalny czas utrzymania wysokiej jakości jest znacznie dłuższy niż czas transportu, więc nie sprawia to szczególnych trudności. Jednak transport może być bardziej wymagający w przypadku towarów łatwo psujących się, takich jak kwiaty, owoce lub warzywa.
 
Kwiaty przewożone drogą morską są schładzane prawie do zamrożenia wkrótce po zbiorach. Utrzymuje się je w stanie zawieszenia, a następnie transportuje w tej temperaturze w kontenerach chłodniczych na tranzyt morski, który może potrwać do dwóch tygodni.
 
Kwiaty wysyłane transportem lotniczym są schładzane po zbiorze, ale nie do poziomu bliskiego zamarzaniu. Mogą podlegać zmianom temperatury w ładowniach powietrznych lub podczas załadunku. Zwykle dotarcie do miejsca docelowego zajmuje około jednego do dwóch dni.
 
Owoce takie jak pomarańcze i jabłka można łatwo transportować drogą morską, podczas gdy niektóre warzywa liściaste, takie jak rukiew wodna, mają bardzo krótkie terminy zachowania świeżości. Wiele typów schłodzonych
i świeżych produktów oraz wiele rodzajów owoców trzeba transportować w określonych, niskich zakresach temperatur. W jakiejkolwiek wyższej temperaturze istnieje ryzyko zepsucia się. Wszystko poniżej punktu zamarzania jest podatne na uszkodzenia spowodowane zamrożeniem.
 
Świeże produkty narażone są na zanieczyszczenia krzyżowe. Najbardziej oczywistym jest przenoszenie skaz
lub zapachów z jednego ładunku na inny. Inny typ to przeniesienie się etylenu z towarów wytwarzających wysoki poziom etylenu na towary wrażliwe na etylen. Prowadzi to do przedwczesnego dojrzewania. Przewoźnicy zwykle posiadają jasne instrukcje, aby zapobiec niewłaściwemu mieszaniu ładunków, ale może okazać się konieczna dodatkowa ostrożność.
Upewnij się, że docelowe lotniska/porty,
do których wysyłasz towary, mają podobne udogodnienia i że współpracujesz tylko
z przewoźnikami, którzy mogą zapewnić spójny kompleksowy łańcuch chłodniczy dla towarów łatwo psujących się. Obiekty te powinny być dostępne na całym rynku docelowym, aby zapewnić, że Twoje produkty docierają do konsumentów w jak najlepszym stanie,
niezależnie od drogi ich wysyłki.

 

Kilka faktów o towarach łatwo psujących się

 • Ryby są głównym towarem transportowanym drogą powietrzną globalnie. Tuż za nimi plasują się owoce, kwiaty oraz warzywa.
 • Zdecydowana większość towarów łatwo psujących się jest transportowana drogą morską.
 • W transporcie morskim towarów łatwo psujących się dominują owoce. Warzywa są daleko w tyle,
  ale nadal jest to drugi najważniejszy towar.
 • Generalnie owoce są twardsze niż warzywa i dlatego mogą wytrzymać dłuższe podróże morskie, które zwykle trwają od 26 do 32 dni z Ameryki Południowej do Europy.
 • Zwykle to, co rośnie na południu, jest eksportowane na północ. Dotyczy to w szczególności kwiatów, a Ameryka Południowa i Afryka to dwa główne regiony eksportowe.

 

Regulacje krajowe

W przypadku niektórych ładunków temperatury są określone przez kraj, do którego trafiają. Na przykład głęboko mrożone produkty spożywcze muszą być przewożone z miejsca produkcji do Europy w temperaturze -18 stopni Celsjusza lub niższej . Świeże owoce objęte systemem kwarantanny muszą spełniać ściśle określone ograniczenia temperaturowe i czasowe.
 
Niektóre kraje mogą nie akceptować mrożonek, które nie były chłodzone przez dłużej niż określony czas, niezależnie od osiąganych temperatur. Może to skutkować stratą czasu, wysiłku i ostatecznie utratą produktu.
We wszystkich tych przypadkach niespełnienie wymagań oznacza całkowitą porażkę handlową. Chyba że towary mogą zostać skierowane do innego miejsca przeznaczenia, w którym będą akceptowane.
 
W krajach rozwijających się często brakuje odpowiedniego sprzętu lub infrastruktury do zapewnienia właściwego łańcucha chłodniczego, co prowadzi do strat dużej ilości żywności. Import jakichkolwiek produktów spożywczych może być opóźniony ze względu na kwestie proceduralne i regulacyjne. Lotniska posiadają doskonałe udogodnienia do przechowywania łatwo psujących się towarów w optymalnym zakresie temperatur od 4 do -5 stopni Celsjusza. Wiele nowych obiektów budowanych jest coraz bliżej lotnisk, aby zapewnić możliwość przewożenia towarów
z samolotu do Klienta w bardzo krótkim czasie.
róże

Transport multimodalny

Podczas transportu towarów łatwo psujących się masz wybór pomiędzy frachtem lotniczym, morskim i drogowym. Decyzja często zależy od szybkości, kosztów i, co ważniejsze, od rodzaju towarów łatwo psujących się, z którymi masz do czynienia.
 
W przypadku świeżych ryb główne problemy logistyczne polegają na zapewnieniu oczekiwanego czasu podróży, zgodnego z żywotnością produktu oraz na minimalizacji czasu wolnego od chłodzenia. Wystąpienie problemów
jest najbardziej prawdopodobne w terminalach eksportowych i punktach tranzytowych, zarówno w transporcie lotniczym, jak i morskim. W przypadku transportu drogowego należy wziąć pod uwagę korki i opóźnienia celne.
 
Warzywa i świeże owoce stwarzają wiele problemów podobnych jak w przypadku owoców morza i kwiatów.
Zwróć szczególną uwagę na temperaturę, obsługę oraz sposób ich transportu. Podobnie jak w przypadku wina, szok temperaturowy jest zawsze ryzykiem, o ile nie zostaną podjęte środki ostrożności. Chłodzone pojemniki
i opakowania z lodem, a czasem zimnym gazem, mogą przedłużyć okres przydatności do spożycia. Jednak rzeczywistość w przypadku wielu towarów łatwo psujących się jest taka, że dla konsumenta końcowego prezentacja jest równie ważna. Problemem mogą być także nadmierne wibracje i gazy.
 
Właściwe planowanie i odpowiednie systemy operacyjne w pewnym stopniu przezwyciężają te trudności,
ale zawsze istnieje jakiś stopień niepewności. Należy też uwzględnić pewien margines na opóźnienia w procesie planowania.
Wybór transportu będzie zależał od właściwości produktów. Pamiętaj, że nie ma sensu płacić za usługę lotniczą premium w przypadku niektórych świeżych warzyw, jeśli koszty przewyższają dochody - bez względu na to, jak szybko trafią
na rynek. Odwracając sytuację, to samo dotyczy transportu drogowego - musisz mieć dostęp do sieci, aby Twoje łatwo psujące się towary dotarły na rynki na czas, a także w ramach budżetu.
 
Chroń swoje przesyłki przed nieprzewidzianymi okolicznościami. Przeczytaj więcej informacji dotyczących ubezpieczenia Cargo, przygotowanych przez ekspertów DSV.
cytryny

Ważne szlaki handlowe


Fracht lotniczy

 • Duże ilości łatwo psujących się towarów przewożone są z Ameryki Południowej i Środkowej do Ameryki Północnej. Ten pas handlowy zdominowały kwiaty. Kolejnym istotnym towarem są ryby, a w dalszej kolejności warzywa i owoce.
 • Prawie równe ilości owoców, kwiatów i warzyw przewożone są z Ameryki Południowej do Europy.
 • Z Afryki do Europy przylatuje znacznie więcej łatwo psujących się produktów, zwłaszcza kwiatów.
  Innymi towarami są warzywa i owoce.
 • Azja jest kolejnym ważnym szlakiem handlowym dla łatwo psujących się towarów transportowanych drogą powietrzną. Dominują na nim ryby. Ponadto, w przybliżeniu, takie same ilości ryb są przewożone do Azji
  z Europy.

Fracht morski

 • Ameryka Południowa i Środkowa dostarczają światu mnóstwa owoców. Największe ilości na trasach morskich transportowane są do Ameryki Północnej i Europy. Te dwa regiony docelowe są jak dotąd najważniejsze,
  ale owoce są również wysyłane z Ameryki Łacińskiej do WNP, na Bliski Wschód oraz do Azji.
 • Jednym z największych szlaków handlu morskiego towarów łatwo psujących się (owoce, warzywa, kwiaty)
  jest Azja.
 • Afryka, zwłaszcza RPA, eksportuje do Europy drogą morską przede wszystkim owoce. Warzyw znacznie mniej, pomimo tego, że produkuje je na masową skalę. Bardzo często infrastruktura drogowa i portowa nie jest wystarczająco dobra, aby wspierać eksport warzyw drogą morską.
warzywa

Handel elektroniczny i jego wpływ na rynek

Chociaż na całym świecie będzie wciąż istniał stały popyt na świeże produkty, z dość przewidywalnymi szczytami zapotrzebowania, to rozwój handlu elektronicznego komplikuje rynek towarów łatwo psujących się - czyni go bardziej zmiennym i stwarza nowe wyzwania logistyczne w zakresie niezawodnej i szybkiej dostawy. Eksperci DSV szacują, że do 2020 r. 20-30% wszystkich zakupów B2B, w tym towarów łatwo psujących się, będzie dokonywanych za pośrednictwem handlu elektronicznego.
 
Coraz częściej konsumenci chcą kupować bezpośrednio od producentów, a producenci chcą sprzedawać bezpośrednio do kraju konsumpcji. Marketing bezpośredni i bezpośrednia wysyłka między krajami (cross-trading) omijają pośredników, zmniejszając liczbę punktów styku w łańcuchu dostaw. Eliminuje to niepotrzebne koszty i potencjalne opóźnienia. Jednocześnie rozwój ten sprawia, że zaawansowane kompleksowe rozwiązania są jeszcze ważniejsze niż wcześniej.
 

Obejrzyj wideo, aby zobaczyć nasze rozwiązania e-commerce

 
Twoje łatwo psujące się produkty zasługują na szczególną ostrożność podczas obsługi i transportu, aby dostarczyć je konsumentom w odpowiednim stanie. Zadaj sobie więc następujące pytania:
 • Gdzie są Twoje lokalizacje źródłowe?
 • Jakie rodzaje towarów łatwo psujących się chcesz przewieźć i w jaki sposób chcesz to zrobić - świeże, schłodzone czy mrożone?
 • Jakie problemy mogą wpłynąć na czas transportu i dostawy?
 • Czy istnieją alternatywne środki transportu?
 • Czy Twój dostawca usług logistycznych ma alternatywne/awaryjne trasy/transport?
 • Czy ostatnie etapy dostawy do konsumenta są zabezpieczone?
 
Dowiedz się jak eksperci DSV zajmujący się towarami łatwo psującymi się mogą pomóc Ci w zaplanowaniu tras wysyłki i wybierz najlepsze środki transportu, aby dotrzeć na wybrane rynki.
 

Czy masz pytania?

Nasi eksperci są gotowi do pomocy. Skontaktuj się z nami, a znajdziemy potrzebne Ci rozwiązanie.

Skontaktuj się z nami