Global Transport and Logistics
Wybierz kraj

Wybierz kraj

myDSV

Zapytaj o wycenę

Substancje i artykuły klasy 4 zostały przypisane do jednej z 3 podklas.
Klasa 4.1 - materiały łatwopalne stałe

Klasa zagrożenia 4.1: Materiały zapalne stałe, materiały samoreaktywne i stałe materiały wybuchowe odczulone

Materiały łatwopalne stałe to łatwopalne ciała stałe i ciała stałe, które mogą spowodować pożar w wyniku tarcia. Łatwopalne ciała stałe to substancje w postaci proszku, granulatu lub pasty, które są niebezpieczne, kiedy można je łatwo zapalić w wyniku krótkiego kontaktu ze źródłem zapłonu, takim jak płonąca zapałka, i kiedy płomień szybko się rozprzestrzenia. Zagrożenie może wynikać nie tylko z pożaru, ale także z toksycznych produktów spalania. Proszki metali są szczególnie niebezpieczne ze względu na trudność w ugaszeniu pożaru, ponieważ zwykłe środki gaśnicze, takie jak dwutlenek węgla lub woda, mogą zwiększać zagrożenie.
Substancje samoreaktywne są substancjami niestabilnymi termicznie, które mogą ulegać silnie egzotermicznemu rozkładowi nawet bez udziału tlenu (powietrza).
Substancje polimeryzujące to substancje, które bez stabilizacji mogą ulec silnie egzotermicznej reakcji, w wyniku której powstają większe cząsteczki lub w wyniku czego powstają polimery w warunkach zwykle spotykanych w transporcie.
Klasa 4.2 - Materiały samozapalne

Klasa zagrożenia 4.2: Materiały podatne na samozapalenie

Substancje piroforyczne to substancje, w tym mieszaniny i roztwory (ciekłe lub stałe), które nawet w małych ilościach zapalają się w kontakcie z powietrzem w ciągu pięciu minut, oraz Substancje i artykuły samonagrzewające się, czyli substancje i wyroby, w tym mieszaniny i roztwory, które w kontakcie z powietrzem, bez dostarczenia energii, ulegają samonagrzaniu. Substancje te zapalą się tylko w dużych ilościach (kilogramy) i po długim czasie (godziny lub dni).
Podklasa 4.3 - Materiały wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne

Klasa zagrożenia 4.3: Materiały wydzielające gazy palne przy zetknięciu z wodą 

Podklasa 4.3 to substancje, które reagują z wodą, wydzielając łatwopalne gazy mogące tworzyć mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Można je łatwo zapalić za pomocą wszystkich zwykłych źródeł zapłonu wytwarzających iskrę. Często określa się je mianem „niebezpiecznych, gdy są mokre”.

Grupa pakowania

Klasom 4.1, 4.2 i 4.3 przypisano grupę pakowania, która wskazuje stopień zagrożenia.

Grupa pakowania I: Substancje stwarzające duże zagrożenie
Grupa pakowania II: Substancje stwarzające średnie zagrożenie
Grupa pakowania III: Substancje stwarzające małe zagrożenie

Przykłady powszechnie przewożonych towarów niebezpiecznych klasy 4.1 / 4.2 / 4.3

Metale alkaliczne, proszki metali, podpałki, zapałki, węglik wapnia, kamfora, celuloid, odczulone materiały wybuchowe, nitroceluloza, fosfor, siarka.

Możesz być zainteresowany także tym

Czy masz pytania?

Nasi eksperci są gotowi do pomocy. Skontaktuj się z nami, a znajdziemy rozwiązanie, którego potrzebujesz.

Skontaktuj się z nami Solutions