Global Transport and Logistics
Wybierz kraj

Wybierz kraj

myDSV

Zapytaj o wycenę
Substancje i przedmioty klasy 5 zostały przypisane do jednej z 2 podklas.
Klasa 5.1 / 5.2 - Materiały utleniające i nadtlenki organiczne

Klasa zagrożenia 5.1: Substancje utleniające

Podklasa 5.1 to substancje, które choć same w sobie niekoniecznie są palne, mogą poprzez wydzielanie tlenu powodować zapalenie lub przyczyniać się do zapalenia innych materiałów i przedmiotów zawierających takie substancje. Substancje utleniające mogą mieć postać stałą lub płynną.

Grupa pakowania

Klasie 5.1 przypisano grupę pakowania, która wskazuje stopień zagrożenia.

Grupa pakowania I: Substancje stwarzające duże zagrożenie
Grupa pakowania II: Substancje stwarzające średnie zagrożenie
Grupa pakowania III: Substancje stwarzające małe zagrożenie

Przykłady powszechnie transportowanych substancji utleniających

Azotan amonu, chlorany, azotany, azotyny, nadtlenki, podchloryn wapnia, azotan wapnia, nadtlenek wapnia, nadtlenek wodoru.
Klasa 5.2 - Nadtlenki organiczne

Klasa zagrożenia 5.2: Nadtlenki organiczne

Substancje klasy 5.2 dzielą się na:

P1: Nadtlenki organiczne niewymagające kontroli temperatury
P2: Nadtlenki organiczne wymagające kontroli temperatury

Nadtlenki organiczne są podatne na rozkład egzotermiczny w temperaturach normalnych lub podwyższonych. Rozkład może zostać zainicjowany przez ciepło, kontakt z zanieczyszczeniami (np. kwasami, związkami metali ciężkich, aminami), tarcie lub uderzenie. Szybkość rozkładu wzrasta wraz z temperaturą i zmienia się w zależności od składu nadtlenku organicznego. Rozkład może spowodować wydzielanie się szkodliwych lub łatwopalnych gazów lub oparów. W przypadku niektórych nadtlenków organicznych podczas transportu należy kontrolować temperaturę. Niektóre nadtlenki organiczne mogą rozkładać się wybuchowo, szczególnie w zamkniętych pomieszczeniach. Cechę tę można modyfikować poprzez dodanie środka rozcieńczającego lub zastosowanie odpowiedniego opakowania. Wiele nadtlenków organicznych pali się energicznie i należy unikać kontaktu z oczami i skórą. Niektóre nadtlenki organiczne powodują poważne obrażenia oczu, nawet po krótkim kontakcie lub działają żrąco na skórę.

Grupa pakowania

Towarom niebezpiecznym klasy 5.2 nie przypisano żadnej grupy pakowania.

Możesz być zainteresowany także tym

Czy masz pytania?

Nasi eksperci są gotowi do pomocy. Skontaktuj się z nami, a znajdziemy rozwiązanie, którego potrzebujesz.

Skontaktuj się z nami Solutions