Global Transport and Logistics
Wybierz kraj

Wybierz kraj

myDSV

Zapytaj o wycenę
Substancje klasy 6 zostały przypisane do jednej z 2 podklas.
Klasa 6.1 / 6.2 - Substancje toksyczne i zakaźne

Klasa zagrożenia 6.1 - Substancje toksyczne

Towary niebezpieczne klasy 6.1 to substancje, które w stosunkowo małych ilościach mogą w wyniku pojedynczego działania lub krótkotrwałego działania spowodować narażenie zdrowia ludzkiego lub śmierć w wyniku wdychania, absorpcji lub spożycia. Substancje toksyczne mogą mieć postać stałą lub płynną.

Grupa pakowania

Klasie 6.1 przypisano grupę pakowania, która wskazuje stopień zagrożenia.

Grupa pakowania I: Substancje stwarzające duże zagrożenie
Grupa pakowania II: Substancje stwarzające średnie zagrożenie
Grupa pakowania III: Substancje stwarzające małe zagrożenie

Przykłady powszechnie transportowanych substancji toksycznych

Arsen, chloroform, cyjanek, ołów, liczne substancje rtęciowe, nikotyna, liczne rodzaje pestycydów.

Klasa 6.2 - Materiały zakaźne

Podklasa zagrożenia 6.2 - Substancje zakaźne

Towary niebezpieczne klasy 6.2 to substancje, o których wiadomo, że zawierają patogeny lub można się zasadnie spodziewać, że zawierają one patogeny. Patogeny definiuje się jako mikroorganizmy (w tym bakterie, wirusy, pasożyty, grzyby) i inne czynniki. Substancje zakaźne mogą być produktami biologicznymi, kulturami, odpadami medycznymi i klinicznymi lub próbkami pobranymi od pacjentów, które w przypadku transportu w formie, w której dochodzi do narażenia na ich działanie, mogą powodować trwałe kalectwo, zagrażające życiu lub śmiertelne choroby u ludzi i zwierząt.

Przykłady chorób u ludzi:
  • Wirus Ebola
  • Wirus zapalenia wątroby typu B
  • Wirus wścieklizny
  • Wirus żółtej febry

Przykłady chorób u zwierząt:

  • Wirus afrykańskiego pomoru świń
  • Wirus pryszczycy

Substancje zakaźne dzielą się na dwie kategorie: A oraz B i przypisuje się im numery UN 2814, 2900, 3291, 3373 lub 3549.

Możesz być zainteresowany także tym

Czy masz pytania?

Nasi eksperci są gotowi do pomocy. Skontaktuj się z nami, a znajdziemy rozwiązanie, którego potrzebujesz.

Skontaktuj się z nami Solutions