Global Transport and Logistics
Wybierz kraj

Wybierz kraj

myDSV

Zapytaj o wycenę
Klasa 1: Materiały wybuchowe

Klasa zagrożenia 1: Substancje i artykuły wybuchowe

Materiał wybuchowy to dowolna substancja lub artykuł reaktywny, w tym urządzenie zawierające dużą ilość energii potencjalnej, która w przypadku nagłego uwolnienia może spowodować eksplozję. Eksplozji zwykle towarzyszy wytworzenie światła, ciepła, dźwięku i ciśnienia.

Na podstawie badań substancje i artykuły wybuchowe klasy 1 podzielono na 6 podklas.

Klasa 1 materiały wybuchowe, podklasa 1.1

Podklasa 1.1

Substancje i przedmioty stwarzające zagrożenie wybuchem masowym.
Klasa 1 materiały wybuchowe, podklasa 1.2

Podklasa 1.2

Substancje i przedmioty, które stwarzają ryzyko rozrzutu, ale nie stwarzają zagrożenia wybuchem masowym.
Klasa 1 materiały wybuchowe, odklasa 1.3

Podklasa 1.3

Substancje i artykuły stwarzające zagrożenie pożarem i niewielkim wybuchem lub rozrzutem lub jednym i drugim, ale nie stwarzające zagrożenia wybuchem masowym: (a) których spalanie powoduje powstanie znacznej ilości promieniowania cieplnego; lub (b) które spalają się jeden po drugim, powodując niewielkie efekty wybuchu lub wyrzutu, lub jedno i drugie.
Klasa 1 materiały wybuchowe, podklasa 1.4

Podklasa 1.4

Substancje i przedmioty, które stwarzają jedynie niewielkie ryzyko wybuchu w przypadku zapalenia lub inicjacji podczas przewozu. Efekty są w dużej mierze ograniczone do opakowania i nie należy spodziewać się projekcji fragmentów o znacznych rozmiarach lub zasięgu. Ogień zewnętrzny nie powinien spowodować natychmiastowego wybuchu niemal całej zawartości opakowania.
Klasa 1 materiały wybuchowe, podklasa 1.5

Podklasa 1.5

Materiały mało wrażliwe stwarzające ryzyko wybuchu masowego, jednak tak niewrażliwe, że prawdopodobieństwo ich zainicjowania lub przejścia od spalania do detonacji w normalnych warunkach przewozu jest bardzo małe. Minimalnym wymogiem jest, aby nie eksplodowały podczas testu ognia zewnętrznego.
Klasa 1 materiały wybuchowe, podklasa 1.6

Podklasa 1.6

Artykuły wyjątkowo niewrażliwe, które nie stwarzają zagrożenia wybuchem masowym. Artykuły te składają się głównie z mało wrażliwych substancji i wykazują znikome prawdopodobieństwo przypadkowego zainicjowania lub rozprzestrzenienia.

Przykłady powszechnie transportowanych materiałów wybuchowych

Przykładami niebezpiecznych materiałów wybuchowych są: amunicja/naboje, sztuczne ognie/materiały pirotechniczne, flary, ładunki pobudzające/detonatory, zapalniki, spłonki, ładunki wybuchowe (wybuchowe, burzące itp.), lont detonujący, zapalniki, rakiety, trinitrotoluen (TNT).

Możesz być zainteresowany także tym

Czy masz pytania?

Nasi eksperci są gotowi do pomocy. Skontaktuj się z nami, a znajdziemy rozwiązanie, którego potrzebujesz.

Skontaktuj się z nami Solutions