Global Transport and Logistics
Wybierz kraj

Wybierz kraj

myDSV

Zapytaj o wycenę

Klasa zagrożenia 7 - materiały radioaktywne

Materiały radioaktywne klasy 7 są zdefiniowane w przepisach dotyczących towarów niebezpiecznych jako każdy materiał zawierający radionuklidy, w którym zarówno stężenie aktywne, jak i całkowita aktywność przekraczają pewne z góry określone wartości. Radionuklid to atom o niestabilnym jądrze, który w konsekwencji ulega rozpadowi radioaktywnemu.

Klasa 7: Materiały promieniotwórcze
Materiały niebezpieczne klasy 7 nie podlegają żadnym podziałom ani podklasom, jednakże etykiety transportowe i tabliczki transportowe mogą się różnić w zależności od obliczonego wskaźnika transportowego. W większości przypadków tablice transportowe są zgodne z modelem 7D.

 

Przykłady powszechnie transportowanych materiałów radioaktywnych

Przykładami materiałów radioaktywnych klasy 7 są mierniki gęstości, produkty ze zubożonego uranu, systemy przeciwpożarowe, czujniki dymu, izotopy medyczne, urządzenia rentgenowskie.

Możesz być zainteresowany także tym

Czy masz pytania?

Nasi eksperci są gotowi do pomocy. Skontaktuj się z nami, a znajdziemy rozwiązanie, którego potrzebujesz.

Skontaktuj się z nami Solutions