Global Transport and Logistics
Wybierz kraj

Wybierz kraj

myDSV

Zapytaj o wycenę
Klasa 9: Różne materiały i przedmioty niebezpieczne

Klasa zagrożenia 9: Różne materiały i przedmioty niebezpieczne 

Różne substancje i przedmioty niebezpieczne to takie, które podczas transportu stwarzają zagrożenie nieobjęte zakresem innych klas towarów niebezpiecznych. Klasa 9 obejmuje substancje niebezpieczne dla środowiska nieujęte w poprzednich kategoriach, ale także wszystkie należące do pozostałych klas z wyjątkiem materiałów promieniotwórczych klasy 7.

Substancje i artykuły klasy 9 nie posiadają podklas, ale dzielą się w następujący sposób:

 • Substancje, które w przypadku wdychania w postaci drobnego pyłu mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia
 • Substancje i artykuły, które w przypadku pożaru mogą tworzyć dioksyny
 • Substancje wydzielające łatwopalne pary
 • Baterie litowe
 • Urządzenia ratujące życie
 • Materiały zagrażające środowisku
 • Substancja niebezpieczna dla środowiska, stała, N.O.S
 • Substancja niebezpieczna dla środowiska, ciecz, N.O.S
 • Genetycznie zmodyfikowane mikroorganizmy i organizmy
 • Substancje przewożone lub oferowane do transportu w podwyższonej temperaturze 
 • Płynne
 • Stałe
 • Inne substancje lub przedmioty stwarzające zagrożenie podczas transportu, ale niespełniające definicji innej klasy

Grupa pakowania

Chociaż substancje niebezpieczne klasy 9 nie mają innych podziałów, różnym substancjom i artykułom niebezpiecznym przypisano grupę pakowania oznaczającą stopień zagrożenia.

Grupa pakowania II: Substancje stwarzające średnie zagrożenie
Grupa pakowania III: Substancje stwarzające małe zagrożenie

Umieszczanie, etykietowanie i znakowanie towarów niebezpiecznych klasy 9

Etykieta klasy 9
Tabliczka i etykieta klasy 9
Opakowania zawierające towary niebezpieczne klasy 9 oraz jednostki do transportu ładunków, takie jak kontenery, kontenery do masowców, kontenery-cysterny, cysterny przenośne i wieloelementowe kontenery do gazu powinny być trwale oznakowane naklejką/tablicą klasy 9. 
Etykieta baterii klasy 9
Etykieta klasy 9A dla paczek lub nieopakowanych artykułów zawierających baterie litowe
Etykieta niebezpieczna dla środowiska przedstawiająca martwą rybę
Znak substancji niebezpiecznej dla środowiska/zanieczyszczenia morza
Opakowania zawierające substancje niebezpieczne dla środowiska/mogące powodować zanieczyszczenie środowiska morskiego oraz jednostki transportowe ładunku, takie jak kontenery, kontenery do przewozu luzem, kontenery-cysterny, cysterny przenośne i wieloelementowe kontenery gazowe zawierające substancje niebezpieczne dla środowiska/zanieczyszczające środowisko morskie, powinny być trwale oznakowane znakiem substancji niebezpiecznych dla środowiska/zanieczyszczających środowisko morskie. 
Znak baterii litowej
Znak baterii litowej dla przesyłek zawierających ogniwa litowe lub baterie przygotowane zgodnie z Przepisem Specjalnym 188
(Nie dotyczy transportu lotniczego)

Przykłady powszechnie transportowanych różnych towarów niebezpiecznych

Przykładami towarów niebezpiecznych klasy 9 są moduły poduszek powietrznych (urządzenia zabezpieczające, inicjowane elektronicznie), azbest (amfibol i chryzotyl), sprzęt zasilany akumulatorami, pojazdy zasilane akumulatorami, zestawy chemiczne, towary niebezpieczne w maszynach lub urządzeniach, suchy lód (dwutlenek węgla, stały), substancje niebezpieczne dla środowiska (płynne i stałe), apteczki, organizmy genetycznie zmodyfikowane, mikroorganizmy genetycznie zmodyfikowane, środki ratunkowe (samopompujące i niesamopompujące), akumulatory litowo-jonowe, akumulatory litowo-metalowe, napinacze pasów bezpieczeństwa (urządzenia zabezpieczające, inicjowane elektronicznie).
 

Możesz być zainteresowany także tym

Czy masz pytania?

Nasi eksperci są gotowi do pomocy. Skontaktuj się z nami, a znajdziemy rozwiązanie, którego potrzebujesz.

Skontaktuj się z nami Solutions