Global Transport and Logistics
Wybierz kraj

Wybierz kraj

myDSV

Rozpocznij dialog

Zoptymalizuj zarządzanie zapasami i zmniejsz swoje koszty całkowite 

Nasze zintegrowane rozwiązania zmieniają paradygmat w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Aby pomóc Ci lepiej zarządzać i optymalizować Twoje systemy i procesy, dostarczamy sprawdzone operacyjnie usługi dostosowane do Twoich unikalnych wymagań. Jesteśmy partnerem, który ściśle współpracuje z Tobą i Twoimi pracownikami. Wszystko po to, by zapewnić odpowiednią wydajność operacyjną i obniżyć koszty całkowite, aby Twoja firma mogła rozwijać się w oczekiwanym tempie. 

Dlaczego warto z nami współpracować?

Zapewniając pojedynczy punkt kontaktu w zakresie zakupu, przechowywania i transportu materiałów produkcyjnych, masz pewność, że Twoje zapasy trafią we właściwe miejsce, o właściwym czasie. Wybierając nas na swojego zaufanego partnera, otrzymujesz usługi planowania i procesy niezbędne do osiągnięcia efektywności organizacyjnej, obniżenia profilu ryzyka oraz kosztów. Rozwiązania te prowadzą do lepszej ogólnej efektywności rozwiązań zarządzania zapasami (IMS) – bez żadnych kosztów netto. 

Co robimy

Planowanie, zakupy, finanse i zarządzanie

Opierając się na wspólnie uzgodnionych kluczowych wskaźnikach wydajności, mamy na celu zapewnienie optymalnej efektywności oraz wyeliminowanie niedogodności. W związku z tym wspieramy i monitorujemy wszystkie aspekty operacji w łańcuchu dostaw w sposób zintegrowany. Zapewniamy planowanie
z prognozą zużycia części i optymalizację zapasów. Zapewniamy mądre i oszczędne zakupy uwzględniające konsolidację. Dostarczamy optymalne rozwiązania finansowe. W razie potrzeby zapewniamy też wsparcie kadry kierowniczej wyższego szczebla. 

Wraz z naszą usługą monitorowania danych 360o wszystkie aspekty Twojej działalności są zarządzane, monitorowane i analizowane pod kątem optymalnej wydajności, a wszystko to podczas planowania, prowadzenia
i koordynowania działań z Twoimi wewnętrznymi zespołami. Rezultatem są opłacalne praktyki, które zmniejszają całkowity koszt Twojej operacji.

Dzięki partnerstwu z DSV Inventory Management Solutions możesz lepiej zarządzać kosztami, zwiększyć przepływ środków pieniężnych, zmniejszyć ryzyko i zachować elastyczność.

Podejście


Dostarczanie wiedzy i wydajności procesów w celu uproszczenia operacji

Rozwiązania DSV do zarządzania zapasami zwiększają wartość Twoich operacji, konsolidując działania związane z zarządzaniem zapasami i łańcuchem dostaw w jednym punkcie kontaktowym. Celem jest zakup, przechowywanie
i transport materiałów produkcyjnych we właściwe miejsce, o właściwym czasie. Otrzymujesz sprawdzone usługi optymalizacji i zarządzania zapasami dostosowane do Twoich unikalnych wymagań, które pomogą Ci lepiej zarządzać procesami i optymalizować je. Obejmuje to utrzymywanie dostaw części zamiennych i przychodzących zapasów, a także możliwość zarządzania działaniami zakupowymi. Takie podejście pozwala wywrzeć znaczny wpływ na wydatki firmy w obszarze, który staje się coraz bardziej krytyczny dla działalności biznesowej.

Ponadto udostępniamy eksperta DSV zajmującego się rozwiązaniami do zarządzania zapasami, który wspiera proces planowania, wprowadza najlepsze praktyki oraz planuje regularne przeglądy i spotkania statusowe
z zespołami. Zyskasz lepszą wydajność swojego narzędzia zarządzania zapasami od dostawców (VMI)
oraz konserwacji, napraw i operacji (MRO), co zwiększy Twoją konkurencyjność.

Korzyści

Twoje cele stają się naszymi celami

Jako Twój zaufany partner w zarządzaniu zapasami w łańcuchu dostaw, pomożemy Ci usprawnić Twoją organizację. Wesprzemy utrzymywanie dostaw części zamiennych i przychodzących zapasów – a także wspieranie działań zakupowych – więc nie będziesz musiał już tego robić.

Z zapewnionym jednym punktem kontaktowym do zakupu, przechowywania i transportu materiałów produkcyjnych, masz pewność, że Twoje materiały zostaną sprawnie dostarczone we właściwe miejsce,
o właściwym czasie. 

Zachowasz elastyczność na cyklicznych rynkach, korzystając jednocześnie z udoskonalonego zarządzania kosztami, zwiększonych przepływów pieniężnych i zmniejszonego ryzyka.

typowe doświadczenie klienta DSV IMS podczas wdrażania naszych usług zarządzania łańcuchem dostaw Typowe doświadczenie klienta podczas wdrażania naszych globalnych usług zarządzania zapasami - DSV Inventory Management Solutions. Wydajność operacyjna i oszczędności kosztów wzrastają, podczas gdy koszty zapasów znacznie spadają.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak możemy pomóc Ci zoptymalizować Twój łańcuch dostaw i rozwiązanie do zarządzania zapasami.

Czy masz pytania?

Nasi eksperci są gotowi do pomocy. Skontaktuj się z nami, a znajdziemy rozwiązanie, którego potrzebujesz.

Skontaktuj się z nami Solutions