Global Transport and Logistics
Wybierz kraj

Wybierz kraj

myDSV

DSV – Global Transport and Logistics wyróżnione w najnowszym raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Publikowany corocznie przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to największy polski przegląd inicjatyw CSR i zrównoważonego rozwoju. W 22. edycji zaprezentowano 1046 działań podjętych przez 266 firmy, w tym 3 projekty wdrożone przez DSV – Global Transport and Logistics w Polsce. Programy są elementem strategii operatora logistycznego do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Raport FOB

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to najważniejsza cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wydawana od 2002 roku. Raport jest przeglądem aktywności firm, które zgłosiły swoje działania w obszarze zrównoważonego rozwoju. Podsumowuje najważniejsze kwestie związane z ESG w danym roku w Polsce. 

Raport obrazuje trendy i wyzwania ESG w działaniach firm w Polsce

Dobre praktyki zostały tradycyjnie podzielone na 7 obszarów, zgodnie z normą ISO 26000. W zestawieniu znajduje się 1046 dobrych praktyk realizowanych przez 266 firm. W zdecydowanej większości (75 proc.) podmioty zgłaszające dobre praktyki to duże przedsiębiorstwa. 16 proc. stanowią firmy średnie, a firmy małe i mikro to odpowiednio 7 proc. i 2 proc. reprezentowanych przedsiębiorstw.

Podobnie jak w poprzedniej edycji raportu, także i w tym roku najwięcej działań zaprezentowanych w raporcie dotyczy zaangażowania społecznego (418 dobrych praktyk), praktyk z zakresu pracy (249 dobrych praktyk) i środowiska (210 dobrych praktyk). Do mniej licznych należą obszary dotyczące praw człowieka (54 dobre praktyki), zagadnień konsumenckich (46 dobrych praktyk), uczciwych praktyk operacyjnych (37 dobrych praktyk) i ładu organizacyjnego (32 dobre praktyki). Wśród działań wyróżnionych przez twórców raportu znalazły się 3 projekty wdrożone na terenie Polski przez lokalny oddział operatora logistycznego, DSV – Global Transport and Logistics.

Rozwiązania proekologiczne to dziś podstawowy czynnik tego, co tworzy przewagę konkurencyjną. Jednocześnie prowadzenie biznesu w sposób zrównoważony to szansa na obniżenie kosztów w całym łańcuchu dostaw i realne oszczędności. Jako DSV widzimy swoją rolę nie tylko w tworzeniu skrojonych na miarę rozwiązań logistycznych, ale także w budowaniu świadomości wśród naszych partnerów. – mówi Wojciech Cipiur, prezes zarządu DSV Solutions – Inwestujemy długoterminowo w prośrodowiskowe rozwiązania. Budujemy np. własne obiekty magazynowe, które spełniają najwyższe światowe standardy ekologiczne, ale jednocześnie przyglądamy się zmianom, które możemy wprowadzić „tu i teraz”, aby nasi klienci mogli od razu z nich skorzystać i odczuć ich wpływ na swój biznes.

Fundusz Zielonej Transformacji DSV – Global Transport and Logistics

Jednym z rozwiązań operatora, które docenili autorzy raportu z Forum Odpowiedzialnego Biznesu, jest fundusz inwestycyjny DSV, którego celem jest zapewnienie finansowania dla realizacji projektów wspierających proces dekarbonizacji w każdym z krajów, w których operator prowadzi działalność. Firma nałożyła na wszystkie swoje oddziały w 80 krajach wewnętrzny podatek węglowy, opierający się na opłacie za emisję CO2. Kwota zależy od poziomu emisji CO2 wynikającej z działalności operacyjnej. O zgromadzone dzięki opłacie fundusze mogą wnioskować spółki DSV realizujące innowacyjne programy i projekty przyspieszające osiągnięcie wyznaczonych celów w zakresie redukcji emisji CO2 (cele zgodne z SBTi) i osiągnięcie globalnej redukcji emisji do poziomu zera netto w 2050 r.

W ramach programu wsparto realizację kilkudziesięciu inicjatyw, w tym inicjatywę polskiego oddziału logistyki magazynowej. Dzięki dofinansowaniu z funduszu przeprowadziliśmy modernizację systemu oświetlenia zewnętrznego magazynu zlokalizowanego na Mazowszu. – mówi Agnieszka Kłopotowska, Sustainability Manager w DSV - Wśród innych działań, które otrzymały dofinansowanie, znalazły się m.in. małe floty elektrycznych ciężarówek i instalacje OZE przy magazynach. Dzięki środkom z funduszu zyskaliśmy możliwość wdrożenia projektów, które w innej sytuacji podjęlibyśmy dopiero w średnim bądź długim terminie.

Małe zmiany – duże efekty

W 2023 roku operator wdrożył pilotażowy projekt, w ramach którego weryfikowano rozwiązania mające na celu ograniczenie zużycia folii stretch LDPE, którą stosuje się do ochrony towarów podczas przechowywania i transportu. W oparciu o wyliczenia, a także testy w poszczególnych oddziałach, oszczędność wynikająca z wdrożenia rozwiązania wyniosła ok. 30 proc., zarówno w obszarze emisji CO2, jak i 75 proc. w obszarze zużycia plastiku.

W ramach testów osiągnięto redukcję zużycia folii maszynowej poprzez:

  • zmniejszenie minimalnej grubości folii
  • ustandaryzowanie procesu pakowania
  • opracowanie sposobu konfiguracji maszyn foliujących.

Less wrapping concept realizowany był w 9 magazynach w Polsce, we współpracy z firmą Vincent Systemy Pakowania.

Pełen raport Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” jest dostępny do pobrania tutaj.

DSV – Global Transport and Logistics w Polsce

Operator świadczy kompleksowe usługi logistyki magazynowej dla partnerów m.in. z sektorów: FMCG, farmaceutycznego, healthcare, automotive, elektroniki, telekomunikacji, retail, white goods, beauty czy eCommerce. Operator dysponuje obecnie 19 magazynami o łącznej powierzchni przekraczającej 320 tys. mkw. Plany rozwoju DSV w sektorze magazynowym zakładają zwiększenie dostępnej przestrzeni poprzez realizację własnych inwestycji, jak i aktywność na rynku najmu.

 

Czy masz pytania?

Nasi eksperci są gotowi do pomocy. Skontaktuj się z nami, a znajdziemy potrzebne Ci rozwiązanie.

Skontaktuj się z nami