Global Transport and Logistics
Wybierz kraj

Wybierz kraj

myDSV

Indeksacja kwartalna

Mechanizm indeksacji kwartalnej w stosunku do usług przewozowych realizowanych przez DSV ROAD Sp. z o.o. wchodzi w życie z dniem 1 maja 2022.

Indeksacja kwartalna zapewnia automatyczną oraz płynną regulację cen usług w dynamicznej sytuacji gospodarczej.

Tabela indeksacji cen usług przewozowych

Table of price indexation of transportation services

Okres obowiązywania
Validity period
Bazowy okres indeksacyjny
Indexation base period
Wartość wskaźnika indeksacyjnego (%)
Indexation ratio value (%)
01.05.2022-31.07.2022 Q4/2021 oraz Q1/2022 5,16%
01.05.2022-31.07.2022 Q1/2022 1,93%
01.08.2022-31.10.2022 Q2/2022 3,07%
01.11.2022-31.01.2023 Q3/2022 1,87%
01.02.2023-30.04.2023 Q4/2022 2,74%
01.05.2023-31.07.2023 Q1/2023 2,41%
01.08.2023-31.10.2023 Q2/2023 1,48%
01.11.2023-31.01.2024 Q3/2023 0,51%
01.02.2024-30.04.2024 Q4/2023 1,99%
01.05.2024-31.07.2024 Q1/2024 1,83%

 

Model indeksacji cen usług przewozowych DSV Road Sp. z o. o.

Model of price indexation of transportation services in DSV Road Sp. z o. o.

Rodzaj kosztów mających wpływ na cenę usług transportowych
Cost that affects price of transport services
% udział kosztów
Cost share %
Miernik
Measurer
Źródło
Source
Zmiana Q(A+1) / Q(A)
Change Q(A+1) / Q(A)
Wpływ na cenę
Impact on price
Indeksacja paliwowa BAF
Fuel clause BAF
30% Osobny wskaźnik
Separate index
BAF 0,00% 0,00%
Wynagrodzenia
Wages
40% Średnia płaca brutto w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat z zysku (zmiana kwartalna)
Average monthly gross wages and salaries in enterprise sector (quarterly change)
Central Statistical Office in Poland https://stat.gov.pl/ ** X % 40% * X %
Inflacja kwartalna
Quarterly inflation
30% Kwartalny wskaźnik inflacji
Quarterly inflation ratio
Central Statistical Office in Poland https://stat.gov.pl/ *** Y % 30% * Y %

Wskaźnik indeksacyjny
Indexation percentage
= 0,00% + 40% * X % + 30% * Y %

 

*W przypadku, gdy kwartalny wskaźnik inflacji lub wskaźnik wynagrodzeń ≤0%, wpływ takiego wskaźnika na procentowy wskaźnik indeksacji usług przewozowych DSV Road wynosi 0,00%.
In case quarterly inflation ratio or wage ratio is ≤0%, cost impact on “Indexation percentage” in DSV Road equals 0%.

** Statistics Poland / Latest statistical news / Communications and Announcements / List of Communiques and Announcements / Average monthly wage and salary in enterprise sector excluding payments from profit in May 2015

*** Główny Urząd Statystyczny / Obszary tematyczne / Ceny. Handel / Wskaźniki cen / Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych (pot. inflacja) / Kwartalne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych od 1995 roku

Wskaźnik inflacji kwartalnej za ostatni kwartał wchodzi w życie od 1-szego dnia drugiego miesiąca następującego po zakończeniu kwartału, za który wyliczany jest wskaźnik. Przykładowo: wskaźnik za kwartał Q2 2022 wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2022 i obowiązuje przez kolejne 3 miesiące (od sierpnia do października 2022)./
The quarterly inflation ratio for the last quarter becomes effective from the 1st day of the second month following the end of the quarter for which the indicator is calculated. For example: the indexation percentage for the quarter Q2 2022 comes into effect on August 1, 2022 and is valid for the next 3 months (from August to October 2022).

Czy masz pytania?

Nasi eksperci są gotowi do pomocy. Skontaktuj się z nami, a znajdziemy rozwiązanie, którego potrzebujesz.

Skontaktuj się z nami Road