Global Transport and Logistics
Wybierz kraj

Wybierz kraj

myDSV

Korekta paliwowa BAF oraz korekta walutowa CAF dla przewoźników DSV

Bezpieczeństwo finansowe to jeden z najważniejszych aspektów w działalności gospodarczej. Rentowność biznesu w branży TSL narażona jest na ryzyko zmiany kosztów w wielu aspektach.
Czynnikami mającymi duży wpływ na poziom kosztów Przewoźnika drogowego jest zmienna cena paliwa oraz zmiany kursowe PLN w stosunku do europejskich walut.
W związku z tym, aby zwiększyć bezpieczeństwo finansowe Przewoźników DSV Road sp. z o.o. stosuje regulację stawek transportowych w oparciu o korektę paliwową oraz korektę walutową.
Korekta paliwowa (BAF) to automatyczny mechanizm regulujący poziom stawek rozliczeniowych w zależności od aktualnej ceny oleju napędowego.
Korekta walutowa (CAF) to automatyczny mechanizm regulujący poziom stawek rozliczeniowych w zależności od aktualnego kursu euro.
Aktualizacja stawek wynikająca ze zmiany cen paliw oraz kursu walut realizowana jest w cyklach miesięcznych na podstawie tabeli korekty paliwowej oraz walutowej dla odpowiedniego obszaru działalności przewoźnika.
Korekta walutowa obowiązuje tylko przewozy w transporcie międzynarodowym.

  • Średnia hurtowa cena 1 m3 oleju napędowego z poprzedniego miesiąca wynosi 5247 PLN

Źródło: https://www.orlen.pl/pl/dla-biznesu/hurtowe-ceny-paliw
  • Średni kurs EURO z poprzedniego miesiąca (tabela A NBP.pl) wynosi 4,307 PLN

Źródło: https://nbp.pl/statystyka-i-sprawozdawczosc/kursy/archiwum-tabela-a-csv-xls/

Aktualne wartości korekt BAF i CAF obowiązujące od 01.04.2024 do 30.04.2024

 

Transport krajowy

Obszar działalności Korekta paliwowa BAF
FTL 13,70%
Dystrybucja 6,80%

 

Transport międzynarodowy

Obszar działalności Korekta paliwowa BAF Korekta walutowa CAF Korekty łącznie BAF + CAF
FI/LT/LV/EE 13,70% 3,00% 16,70%
Pozostałe kraje 10,30% 3,00% 13,30%

 

BAF - Transport krajowy dystrybucja

BAF - Transport krajowy FTL

BAF Transport Międzynarodowy - FTL - FIN LT LV EE FTL

BAF Transport Międzynarodowy - FTL - pozostałe kraje

CAF

Historia korekt

Czy masz pytania?

Nasi eksperci są gotowi do pomocy. Skontaktuj się z nami, a znajdziemy potrzebne Ci rozwiązanie.

Skontaktuj się z nami
Zapytaj o wycenę