Global Transport and Logistics
Wybierz kraj

Wybierz kraj

myDSV

Co to jest AEO?

Upoważniony przedsiębiorca (AEO) to strona zaangażowana w handel międzynarodowy, która spełnia wymogi Światowej Organizacji Celnej lub równoważne standardy bezpieczeństwa łańcucha dostaw.

[BOX]

Światowa Organizacja Celna (WCO) definiuje upoważnionego przedsiębiorcę (AEO) jako stronę zaangażowaną w międzynarodowy przepływ towarów w jakiejkolwiek funkcji, która została zatwierdzona przez krajową administrację celną lub w jej imieniu, zgodnie z WCO lub równoważnymi standardami bezpieczeństwa łańcucha dostaw.

Kto może zostać AEO?
Każda strona zaangażowana w międzynarodowy łańcuch dostaw, która wykonuje czynności związane z cłem, w tym producenci, eksporterzy, importerzy, spedytorzy, magazyny, agenci celni, dostawcy usług logistycznych, przewoźnicy, operatorzy portów, linie lotnicze i inne.

Czy DSV jest AEO?

Tak. DSV spełnia wymogi procesu certyfikacji w ponad 50 krajach na całym świecie, które są członkami WCO i w które wprowadzono program AEO.

Co status AEO DSV oznacza dla Ciebie?
Oznacza to, że nasze rygorystyczne procesy wewnętrzne w zakresie zarządzania systemami informatycznymi (integralność informacji), bezpieczeństwo towarów (integralność pracowników i obiektów), zgodność z przepisami celnymi oraz zarządzanie ekonomiczno-finansowe spełniają uzgodnione normy celne.

Zasadniczo eksporter współpracujący z certyfikowanymi partnerami w łańcuchu dostaw, zweryfikowanymi i zatwierdzonymi przez organ celny kraju importu, może założyć, że proces ten będzie bezpieczniejszy i szybszy niż współpraca z partnerami nieposiadającymi akredytacji.

Certyfikat AEO jest uznawany na całym świecie za znak jakości, który potwierdza, że nasza rola w międzynarodowym łańcuchu dostaw jest bezpieczna, nasze standardy i procedury są wydajne, a my jesteśmy godnym zaufania partnerem biznesowym.

Dlaczego powinienem korzystać z AEO?

Oprócz pewności, że AEO działa zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa, korzyści obejmują zasadniczo:

 • Codzienne kontakty z urzędnikami celymi na całym świecie
 • Dobre relacje z urzędnikami celymi na całym świecie
 • Przyspieszone czasy odprawy
 • Priorytetowe traktowanie 
 • Mniej kontroli fizycznych oraz mniej kontroli dokumentów
 • Mniej uciążliwe przywozowe i wywozowe deklaracje skrócone
 • Lepsze zarządzanie ryzykiem w zakresie zgodności z przepisami celnymi i wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa towarów
 • Wysoki poziom komunikacji i współpracy między partnerami w łańcuchu dostaw
 • Zintegrowane rozwiązania globalne 
 • Rozpoczynamy od zdefiniowania wymagań, audytu projektu, aż do uzyskania autoryzacji
 • Aplikacje DSV zapewniają wydajne i niezawodne rozwiązania dla podmiotów gospodarczych

Dlaczego ustanowiono program AEO?

Rosnący handel światowy i potęgujące się zagrożenia bezpieczeństwa w przepływie towarów na całym świecie zmusiły administracje celne do skupienia się na zabezpieczaniu przepływu handlu międzynarodowego, a nie tylko na poborze ceł.

 • WCO opracowała ramy norm w celu zabezpieczenia i ułatwienia handlu światowego (SAFE) w odpowiedzi na te zmiany. SAFE opiera się na czterech zasadach:
 • Wcześniejsze elektroniczne informacje o ładunku są zharmonizowane
 • Każdy kraj stosuje spójne podejście do zarządzania ryzykiem, aby rozwiązać problemy związane z bezpieczeństwem
 • Na żądanie organów celnych kraju przyjmującego organy celne kraju wysyłającego podejmą się kontroli wysyłanych kontenerów i ładunków wysokiego ryzyka
 • Organy celne określą korzyści dla przedsiębiorstw, które spełniają minimalne standardy łańcucha dostaw.

Program AEO jest podstawową częścią SAFE.