DSV - Global Transport and Logistics

Transport towarów niebezpiecznych klasy 5

Klasa 5.1 / 5.2 - Materiały utleniające i nadtlenki organiczne

Klasa 5.1 - Materiały utleniające

Ze względu na wysoką zawartość tlenu są to często materiały reaktywne. Mogą reagować z innymi łatwopalnymi lub palnymi materiałami, a wytworzone ciepło może spowodować ich zapalenie. Następnie odczynniki dostarczają tlen, aby utrzymać ich spalanie bez żadnej pomocy tlenu z powietrza, jak ma to miejsce w przypadku zwykłego spalania.

Takie pożary mogą zatem wybuchać i trwać w przestrzeniach zamkniętych, np. wewnątrz ładowni. A raz uruchomione mogą być trudne do ugaszenia. Pokrycie proszkiem lub pianą jest bezcelowe, ponieważ tlen jest już obecny w środku pod spodem.

Jedyną skuteczną metodą ugaszenia jest użycie dużej ilości zimnej wody. Jednak jeśli ogień jest obecny
w zamkniętej przestrzeni, dostęp do niego może być utrudniony, a wytwarzane ciepło jest tak ogromne, że może być potrzebna bardzo duża ilość wody.

Niektóre utleniacze mogą być wybuchowe w przypadku silnego podgrzania, szczególnie w obecności węgla. Saletra amonowa zmieszana z olejem węglowodorowym, np. olejem napędowym, staje się potężnym materiałem wybuchowym, często używanym w przemyśle wydobywczym oraz przez terrorystów.

Saletra amonowa jest łatwo dostępna, ponieważ produkuje się ją w dużych ilościach na całym świecie jako nawóz rolniczy. Dzięki niej dostarcza się dodatkowego azotu do upraw. Rośliny bezpośrednio wchłaniają azotany
i pobierają azot do budowy białek.

Klasa 5.2 - Nadtlenki organiczne

Struktura cząsteczki zawiera węgiel (organiczny) połączony podwójnym wiązaniem tlenowym (nadtlenek wodoru). Zatem paliwo i tlen znajdują się razem w tej samej cząsteczce, co czyni je jeszcze bardziej podatnymi na zapłon niż oddzielny materiał palny.

Zaprojektowano je tak, aby były reaktywne, co wykorzystuje się w wielu celach przemysłowych. W związku z tym mogą być niestabilne, a czasem wybuchowe. Możnaby je zaklasyfikować do klasy 1 lub 5.2, w zależności od zamierzonego końcowego zastosowania. Tylko na podstawie ich budowy chemicznej możliwe jest ich odpowiednie przyporządkowanie.

Często muszą być utrzymywane w warunkach chłodniczych, aby były nieaktywne. Temperatura musi być dokładnie kontrolowana. W przeciwnym razie, jeśli przekroczą określoną temperaturę właściwą dla materiału, zaczną się szybko rozkładać, podobnie jak materiały samoreaktywne w klasie 4.1, powodując niekontrolowany postęp w kierunku pożaru lub wybuchu.

Ze względu na swoją reaktywną naturę mogą być bardzo szkodliwe dla ludzkiego ciała, zwłaszcza dla oczu.

Czy masz pytania?

Nasi eksperci są gotowi do pomocy. Skontaktuj się
z nami, a znajdziemy potrzebne Ci rozwiązanie.

Skontaktuj się z nami