DSV - Global Transport and Logistics

Towary niebezpieczne klasa 6: Materiały trujące i materiały zakaźne

Klasa 6.1 / 6.2 - Materiały trujące i materiały zakaźne

Klasa 6.1 - Materiały trujące

Są to trucizny chemiczne, które mogą w całości lub w części uszkodzić organizm ludzki. Nie wolno dopuścić
do przedostania się do organizmu poprzez połykanie, wdychanie lub wchłanianie przez skórę.

Materiały trujące stwarzają zagrożenie o różnej mocy - od tych, które zabijają w ciągu kilku minut, np. cyjanki,
do tych, które mogą zranić, ale niekoniecznie zabić, o ile dawka nie była nadmierna, np. chlorowane węglowodory Toksyczne z klasy 6.1 mogą mieć postać stałą lub płynną . Gazy toksyczne znajdują się w klasie 2.3.

Toksyczność określa się głównie na podstawie testów na żywych zwierzętach.

Przeważnie materiałów podklasy 6.1 nie należy przewozić ze środkami spożywczymi, są jednak wyjątki.

Klasa 6.2 - Materiały zakaźne

Materiały z podklasy 6.2 zawierają patogeny, tj. mikroorganizmy wywołujące choroby zakaźne u ludzi lub zwierząt. Są one podzielone pod kątem zagrożenia w transporcie na trzy grupy, z których tylko dwie pierwsze uważa się za niebezpieczne na podłożu zakaźnym.

Kategoria A: Materiały zakaźne mogące powodować trwałe upośledzenie, zagrożenie życia lub chorobę śmiertelną u ludzi lub zwierząt. Są one przypisane do UN 2814. Oto kilka przykładów:

  • Wirus Ebola
  • Wirus zapalenia wątroby typu B
  • Wirus Lassa
  • Wirus wścieklizny

Materiały zakaźne, które wywołują choroby tylko u zwierząt, są przypisane do UN 2900. Oto kilka przykładów:

  • Wirus afrykańskiego pomoru koni
  • Wirus pryszczycy
  • Wirus ospy owiec
  • Wirus pęcherzykowego zapalenia jamy ustnej

 

Czy masz pytania?

Nasi eksperci są gotowi do pomocy. Skontaktuj się
z nami, a znajdziemy potrzebne Ci rozwiązanie.

Skontaktuj się z nami