DSV - Global Transport and Logistics

Materiały i przedmioty wybuchowe to towary niebezpieczne klasy 1

Klasa 1: Materiały i przedmioty wybuchowe

Dlaczego materiały i przedmioty wybuchowe definiuje się jako towary niebezpieczne?

Materiały i przedmioty wybuchowe mają tak zaprojektowane cząsteczki, aby szybko zmieniać swój stan (zwykle stały) w bardzo gorący gaz,
w celu wywołania nagłego i gwałtownego efektu fizycznego.


Transformację tę uzyskuje się poddając je wstrząsowi. W praktyce wystrzeliwując niewielki, ale bardzo czuły ładunek (detonator) w bezpośrednim kontakcie z nimi. Szok powoduje rozpad cząsteczki i rozpoczęcie gwałtownej przemiany chemicznej, czyli eksplozji.

Zmiana stanu zachodzi niemal natychmiastowo - następuje więc gwałtowny wzrost objętości, w miarę przemiany ciała stałego w gaz, oraz dalsza ekspansja, gdyż tej zmianie towarzyszy wydzielanie dużej ilości energii chemicznej w postaci ciepła - do kilku tysięcy stopni. To właśnie ten szybki i gwałtowny wzrost objętości daje pożądany efekt fizyczny.

W przypadku materiałów wybuchowych odłamkowo-burzących efektem jest rozbicie i zniszczenie wszystkiego
w pobliżu, a w przypadku materiałów wybuchowych o mniejszej sile, wytworzenie ogromnej siły kinetycznej. Uwalnianie energii jest takie samo, ale w przypadku materiałów wybuchowych o mniejszej sile, cząsteczki są zaprojektowane tak, aby zmieniały się odrobinę wolniej, aby wytworzyć potężne pchnięcie, a nie gwałtowne cięcie.

Transport materiałów i przedmiotów wybuchowych

Chociaż materiały i przedmioty wybuchowe mogą zachowywać się gwałtownie, są zaprojektowane tak, aby były dość stabilne i niewrażliwe w normalnych warunkach powierzchniowych. Oznacza to, że można je bezpiecznie obsługiwać oraz transportować drogą lądową i morską, o ile nie zostaną poddane gwałtownym wstrząsom, jak
w wypadku drogowym z dużą prędkością lub, co gorsza, rozgrzeją się w ogniu. Niektóre materiały wybuchowe mogą zostać zainicjowane już w temperaturze 200ºC.

W klasie 1 jest 6 podklas, które pokazują, jak materiały wybuchowe będą reagować i zachowywać się po zainicjowaniu. Przypisano im również jedną z 13 liter grupy zgodności, zasadniczo w celu wskazania, które typy mogą bezpiecznie podróżować z którymi.

Materiały wybuchowe są deklarowane jako NEQ (Net Explosive Quantity), gdy są opisane w dokumencie przewozowym, niezależnie od wagi brutto.

Tabela towarów niebezpiecznych: klasa 1

 

Podklasa

1.1

Materiały i przedmioty, które stwarzają zagrożenie wybuchem masowym

Podklasa

1.2

Materiały i przedmioty, które stwarzają zagrożenie rozrzutem

Podklasa

1.3

Materiały i przedmioty stwarzające zagrożenie pożarem i małe zagrożenie wybuchem lub rozrzutem lub oba te zagrożenia, ale które nie stwarzają zagrożenia wybuchem masowym

Podklasa

1.4

Materiały i przedmioty które stwarzają tylko małe zagrożenie wybuchem w przypadku ich zapalenia lub zainicjowania podczas przewozu

Podklasa

1.5

Materiały bardzo niewrażliwe, stwarzające zagrożenie wybuchem masowym, które są na tyle niewrażliwe, że istnieje małe prawdopodobieństwo ich zainicjowania lub przejścia od palenia do detonacji w normalnych warunkach przewozu

Podklasa

1.6

Przedmioty skrajnie niewrażliwe, które nie stwarzają zagrożenia wybuchem masowym

 

Czy masz pytania?

Nasi eksperci są gotowi do pomocy. Skontaktuj się
z nami, a znajdziemy potrzebne Ci rozwiązanie.

Skontaktuj się z nami