Global Transport and Logistics
Wybierz kraj

Wybierz kraj

myDSV

Klasa 7: Materiały promieniotwórcze

Materiały promieniotwórcze zawierają niestabilne atomy, które w okreslonym czasie zmieniają swoją strukturę samorzutnie w losowy sposób.

 

Gdy każdy atom się zmienia, emituje niewidzialne promieniowanie, które może powodować zmianę chemiczną
lub biologiczną - promieniowanie jonizujące. Może to uszkodzić ludzkie ciało, w zależności od rodzaju promieniowania i czasu trwania ekspozycji.

Promieniowanie jonizujące jest zasadniczo niebezpieczne dla organizmu ludzkiego, w zależności od rodzaju promieniowania, dawki oraz czasu trwania ekspozycji.

Niektóre materiały radioaktywne mogą mieć również inne niebezpieczne właściwości, dlatego na opakowaniach mogą znajdować się uzupełniające znaki ostrzegawcze UN wskazujące na dodatkowe zagrożenia.

Opakowania radioaktywne są całkowicie bezpieczne w przenoszeniu i transporcie, ponieważ pełną funkcję osłony. Nie powodują zagrożenia dla zdrowia pracowników zajmujących się transportem. Jednak zasadą jest, aby każda dawka promieniowania jonizującego była jak najmniejsza. Dawka z kolei zależy od:

  • Siły radioaktywnego źródła, „aktywności”
  • Odległości od źródła
  • Bariery wokół źródła
  • Czasu ekspozycji

 

Opakowania

Poziom promieniowania na powierzchni nie może przekraczać 5 m Sv/godz. Opakowania muszą być zadeklarowane jako radioaktywne, ale nie muszą być oznakowane.

Czy masz pytania?

Nasi eksperci są gotowi do pomocy. Skontaktuj się
z nami, a znajdziemy potrzebne Ci rozwiązanie.

Skontaktuj się z nami