DSV - Global Transport and Logistics

Są to wysoce reaktywne materiały, które wskutek działania chemicznego, powodują zmiany w materiałach, na które oddziałują.

Klasa 8: Materiały żrące

Z tego powodu substancje korodujące są powszechnie stosowane w przemyśle do wytwarzania szerokiego zakresu przekształceń i efektów.

Ten aktywny charakter może być oczywiście bardzo szkodliwy dla organizmu. Działają na zewnątrz ciała, niszcząc tkanki. W przeciwieństwie do toksyn, które działają na różne narządy i systemy układu wewnątrz organizmu.

Substancje korodujące są określane jako kwasy lub zasady. Kwasy reagują z metalami, które są na ogół mocne
i elastyczne, tworząc sole, które mogą być kruchymi kryształami rozpuszczalnymi w wodzie. Kwasy nieorganiczne obejmują kwasy: karboksylowy, octowy, mrówkowy i benzoesowy oraz kwasy tłuszczowe, takie jak oleinowy, palmitynowy i stearynowy.

Zwykłe zasady to wodorotlenek sodu i potasu oraz wodorotlenek amonu. Są bardzo żrące dla skóry, oczu i błon śluzowych. Zasady neutralizują kwasy, ale reakcja może być silna i w krótkim czasie wytwarzać dużo ciepła. Może to spowodować gwałtowne odparowanie wody w roztworze, odrzucając materiał na bok w niebezpieczny sposób.

Substancje korodujące są umieszczane w grupach pakowania zgodnie z ich zdolnością do spowodowania zniszczenia na całej grubości nienaruszonej tkanki skóry w określonym czasie obserwacji rozpoczynającym się
od momentu ekspozycji, mierzonym w minutach, godzinach lub dniach.

Istnieją surowe wymagania dotyczące przewozu kwasów i zasad podczas podróży morskich (regulacje IMDG).

Czy masz pytania?

Nasi eksperci są gotowi do pomocy. Skontaktuj się
z nami, a znajdziemy potrzebne Ci rozwiązanie.

Skontaktuj się z nami