Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

Få en offert

Vad Incoterms® är och hur de påverkar ansvaret och behovet av försäkring

När du köper eller säljer varor måste du förstå innebörden av Incoterms®. De påverkar de olika berörda parternas ansvar och behovet av försäkring om en oförutsedd händelse skulle inträffa.

Internationella transporter kan verka ganska komplicerade. Du måste hantera tullklarering, veta hur du hanterar farligt gods och fylla i rätt dokumentation. Något som lätt förbises, men som är viktigt att avgöra, är vem som bär ansvaret för godset under varje del av leveransen
 
När du köper eller säljer varor måste du förstå innebörden av Incoterms®, vilka är regler för global handel skapade av International Chamber of Commerce (ICC). De påverkar de olika berörda parternas ansvar och behovet av försäkring om en oförutsedd händelse skulle inträffa.
 

Vad är Incoterms®?

Incoterms® reglerar köp och försäljning av varor och anger ansvaret för köpare och säljare i det internationella handelssystemet. De definierar vem som kontrollerar (innehav) och bär risken vid transport av varor från säljare till köpare.
 
Incoterms® introducerades först 1936 och uppdateras vart tionde år. De erkänns som den global standarden av United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), som är det styrande organet för internationell handelslag. Den senaste utgåvan är Incoterms 2020.
 
Läs mer om vad du behöver veta, vad som har förändrats och vad som är nytt i Incoterms® 2020.
 

Varför Incoterms® spelar roll

Vilka av Incoterms® som ska gälla i varje enskilt fall bestäms avtalsmässigt mellan säljaren och köparen av varorna. De avgränsar tydligt när kontroll och ansvar (risk) överförs från den ena parten till den andra. Några vanliga Incoterms är:
  • EXW: Ex-Works
  • DAP: Delivered at Place
  • DDP: Delivered Duty Paid
  • CFR: Cost and Freight
  • CIF: Cost, Insurance and Freight
Observera att Incoterms inte definierar ägarskap. De definierar endast när innehav, kontroll och risk övergår från säljare till köpare.
 

Hur ska man arbeta med Incoterms

Känn till tidpunkten

Eftersom kontroll, innehav och ansvar inte nödvändigtvis överförs från säljare till köpare samtidigt, är det viktigt att vara medveten om när du tar på dig eller överlämnar risken, med andra ord när ansvaret för att försäkra varorna överförs till dig från den andra parten i transaktionen, eller vice versa.
Incoterms EXW
Om överenskommen Incoterm är Ex-Works, EXW, övergår ansvaret för varorna på säljarens fabrik eller lokaler så snart varorna är klara för hämtning. Det faktum att köparen ordnar upphämtning två dagar senare, eller att leveransen till köparen sker flera veckor senare efter en lång sjöresa i en container, påverkar inte överföringen av risk och ansvar, och därmed behovet av att avgöra om du ska försäkra varorna.
 
Ex-Works är som att köpa något i en butik. Köparen tar ansvar och kontroll i själva butiken, även om äganderätten kanske inte omedelbart överförs till köparen om köparen gör ett kreditköp som betalas senare.
 
Incoterms DAP
I andra änden av skalan finns DAP -Delivered at Place och DDP - Delivered Duty Paid. Med båda dessa villkor sker överföring av kontroll och risk i köparens lokaler först när varorna lossats, med andra ord, samtidigt som köparen tar emot varorna. Således är det säljaren som måste ordna försäkring hela vägen fram till den punkten.
 
DAP - Delivered at Place, kan jämföras med att beställa något för leverans till ditt hem. Du betalar för leverans och du förväntar dig att säljaren är ansvarig för varorna tills de levererats säkert hem till dig.

Se till att den Incoterm du väljer passar din logistik

Som med alla affärer är villkoren du kan förhandla i slutändan beroende på hur viktig en kund eller leverantör är för dig eller du är för den andra parten i transaktionen. Du kanske måste acceptera villkoren, eller få något mer fördelaktigt.
 
Var uppmärksam så att du inte får Incoterms som hindrar din verksamhet. Ex-Works (EXW) innebär till exempel att du är ansvarig för att ordna all transport och bära alla risker från det att leverantören gjort varorna tillgängliga för dig i sina lokaler. Om du vill kontrollera supply chain från och med det skedet kan det vara en bra lösning för dig. Du kommer emellertid att kunna använda lastområden vid leverantörens fabrik som extra lagerutrymme - och behöver därmed ytterligare ett avtal som reglerar när varorna måste hämtas. 
 
Ex-Works är vanligt inom bilindustrin, där just-in-time och just-in-sequence-tillverkning gör att biltillverkarna vill ha så mycket kontroll som möjligt över leverantörer i kedjan. En annan Incoterm kan vara mer vanligt förekommande i din bransch. Andra punkter att tänka på är:
 

Var detaljerad gällande platsen

Var så specifik som möjligt. Namnet på en stad eller hamn räcker kanske inte. En leverantör kan leverera till en hamn eller flygplats i den namngivna staden, medan köparen kanske förväntar dig leverans till dörren.
 

Tänk på tullavgifter och tullhantering

Var tydlig med vem som betalar tullavgifter och tullhantering. Med Delivered Duty Paid (DDP) är det säljaren som betalar. Med Cost and Freight (CFR) och Cost, Insurance and Freight (CIF) är det köparen som betalar. CFR och CIF betyder att godset kommer att lossas från planet eller fartyget vid flygplatsen eller ankomsthamnen, vilken är den tidpunkt då risken övergår till köparen.
 

Ägarskap betyder inte ansvar

Incoterms nämner inte ägande, vilket kan verka konstigt. De definierar endast när innehav, kontroll och risk övergår från säljare till köpare. 

Förstå när försäkring behövs för respektive incoterm

Illustrationen visar när risk (orange markering) och försäkring (grön markering) övergår från säljare till köpare för varje Incoterm.

Som du kan se överförs de båda samtidigt, förutom vid Carriage and Insurance Paid to (CIP) och Carriage, Insurance and Freight (CIF). I båda dessa fall betalar säljaren försäkringen fram till överenskommen plats – antingen slutdestinationen eller lastningshamnen.
 
Observera att de fyra sista Incoterms i tabellen (i ljusblått) endast gäller för transport till sjöss eller på inre vattenvägar.

Att köpa försäkring måste vara ett välgrundat val. Att förstå vem som bär ansvaret indikerar helt enkelt vilken part som behöver avgöra om de vill ha en försäkring eller ej.
 
Se vad våra experter säger om transportörens och speditörens ansvar, om de faktorer som du bör tänka på när du beslutar om försäkring, vad en varuförsäkring täcker och när du behöver den.
 
Incoterms kan verka komplicerade, men blir ganska enkla när du vant dig vid dem, särskilt de du använder mest frekvent. Nyckeln till framgångsrik import och export är att komma överens om lämpligast Incoterms för din verksamhet och förhållanden.
Se till att du vet vilka Incoterms som passar, vilka du föredrar när du förhandlar och att dina varor är tillräckligt försäkrade. Tala med våra experter om lämpliga Incoterms för din bransch och dina sändningar.

Frågor?

Våra experter finns på plats för att besvara dina frågor

Kontakt kundtjänst