Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

DSVs satsningar för minskad miljöpåverkan fortsätter

Ny möjlighet att tanka miljövänligt bränsle i samband med att våra chaufförer lastar eller lossar vid terminalen i Landskrona

DSV Road

DSV har under flera år investerat i teknik som bidrar till minskad miljöpåverkan från transporter, men också från övriga delar i verksamheten. Ett tydligt exempel på det är att alla nya logistikanläggningar byggs i enlighet med Green Building-konceptet, för bland annat lägre energiförbrukning, och där flera av anläggningarna dessutom utrustas med solceller.

Även på befintliga anläggningar görs löpande satsningar för att minska CO2-utsläppen och miljöpåverkan. Den senaste investeringen har just genomförts på DSV i Landskrona där en kraftigt utökad tankstation för bränslet HVO 100 nu tas i bruk tillsammans med OK-Q8 AB.

DSVs underleverantörer och de egna bilarna har därmed möjlighet att tanka miljövänligt bränsle i samband med att man lastar eller lossar vid terminalen.

”Efterfrågan på HVO 100 ökar kraftigt i takt med att våra kunder blir mer intresserade av att investera i transporter med reducerad miljöpåverkan”, säger Hanna Haglund, Senior CSR Manager, och fortsätter:

”Utvecklingen mot alternativa drivmedel går nu allt fortare och DSV driver ett antal olika projekt tillsammans med kunder där vi provar alternativa drivmedelstyper. På koncernnivå är vi också del av ett stort projekt för att utveckla en anläggning för vätgasproduktion. Den snabbaste vägen för att reducera utsläppen är dock att gå över till HVO 100 på redan befintliga bilar. Det är mot denna bakgrund som investeringen i en ny tankstation på anläggningen i Landskrona nu gjorts.”

Även om den stora efterfrågan beräknas vara på just HVO 100 kommer det initialt att finnas möjlighet att även tanka diesel och AdBlue vid anläggningen.

Hvo tank laa small

Vill du veta mer om DSVs hållbarhetsarbete?

Läs mer om DSVs hållbarhetsarbete här på vår hemsida

För mer information kontakta:

Hanna Haglund , Senior CSR Manager, mail: hanna.haglund@se.dsv.com,
tel: 0418-39 12 89  eller


Rasmus Nilsson
, General Manager Domestic Administration, rasmus.nilsson@se.dsv.com,
tel: 0418-38 93 51

Bild till höger
- Möjlighet att tanka HVO på DSVs terminal i Landskrona

 

hvo tank Tankningsstation med HVO på DSVs terminal i Landskrona

Frågor?

Hanna Haglund, Senior CSR Manager, svarar på dina frågor kring DSVs miljöarbete i Sverige

Hanna