Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

DSV arbetar för en hållbar miljö, affärsetik och socialt ansvar

Vår etiska syn på ansvarstagande och en hållbar framtid inom miljö, affärsetik och socialt ansvar genomsyrar hela DSV

DSV har förbundit sig till att vara en ansvarsfull affärspartner och en aktiv del i det globala samhället.

DSV strävar efter att vara den 3PL-leverantör som är mest mottaglig för att bygga hållbara värdekedjor med ekonomi i åtanke. Vi har kunskapen, åtagandet och kulturen för att vara företagsvalet för de som söker dessa tjänster. 

 

FNs globala fördrag och mål för hållbar utveckling

Vi har undertecknat FNs globala fördrag sedan 2009 och vi rapporterar årligen om framstegen vi gjort genom våra ansträngningar inom fördragets 10 olika delar. Genom att arbeta systematiskt inom detta ramverk och rapportera om våra ansträngningar offentligt, vill vi förbättra vår prestation när det gäller vår kärnverksamhet.

Samtidigt spelar FNs mål för hållbar utveckling (SDG) en roll för att bedöma var vår affärsverksamhet har störst påverkan och förmedla till intressenter hur vi försöker göra skillnad.

Sustainable development Goals
På DSV bryr vi oss om insatser för miljön, socialt ansvar, våra anställdas hälsa och säkerhet samt gedigen verksamhetsledning och processer. Genom att integrera dessa principer i alla aspekter av hur vår verksamhet bedrivs hanterar vi inte bara risker och möjligheter utan vi möter också de växande behoven hos våra interna och externa intressenter.

Företagsansvaret hos DSV baseras på följande fokusområden:

Fokusområden

 • Affärsetik

  Vi gör affärer med integritet i alla länder och med respekt för olika kulturer samt var och ens värdighet och rättigheter
 • Samhälls- engagemang

  Vi samarbetar med och stöder samhällen där vi finns etablerade och vi använder vår kunskap till att stödja människor i nöd
 • Miljö

  Vi arbetar tillsammans med våra kunder och leverantörer för att granska och förbättra våra arbetsmetoder för att minimera miljöpåverkan
 • medarbetare

  Vi tillhandahåller säkra och hälsosamma arbetsplatser och vi hjälper våra anställda att utvecklas genom mentorskap, motivation och effektiv hantering av talanger
 • Leverantörer

  Vi strävar efter att säkerställa att våra leverantörer uppfyller våra höga normer, kvalitets- och priskrav samt visar förståelse för våra hållbarhetsmål
 • Hållbarhets- rapporter

  Transparens är viktigt för oss, vilket är anledningen till att vi släpper en särskild rapport varje år som beskriver vårt arbete och resultat inom företagsansvar och efterlevnad
 • Policys

  Vi har tydliga standarder inom hela DSV för säkra och ansvarsfulla affärsmetoder
 • Företagsledning

  Vi har ett ansvar för att säkerställa stark företagsledning inom hela DSV

Frågor?

Våra experter finns på plats för att besvara dina frågor

Kontakt kundtjänst