DSV - Global Transport and Logistics

DSV arbetar för en hållbar miljö, affärsetik och socialt ansvar

Vår etiska syn på ansvarstagande och en hållbar framtid inom miljö, affärsetik och socialt ansvar genomsyrar hela DSV

DSV har förbundit sig till att vara en ansvarsfull affärspartner och en aktiv del i det globala samhället.

DSV strävar efter att vara den 3PL-leverantör som är mest mottaglig för att bygga hållbara värdekedjor med ekonomi i åtanke. Vi har kunskapen, åtagandet och kulturen för att vara företagsvalet för de som söker dessa tjänster. 

 

FNs globala fördrag och mål för hållbar utveckling

Vi har undertecknat FNs globala fördrag sedan 2009 och vi rapporterar årligen om framstegen vi gjort genom våra ansträngningar inom fördragets 10 olika delar. Genom att arbeta systematiskt inom detta ramverk och rapportera om våra ansträngningar offentligt, vill vi förbättra vår prestation när det gäller vår kärnverksamhet.

Samtidigt spelar FNs mål för hållbar utveckling (SDG) en roll för att bedöma var vår affärsverksamhet har störst påverkan och förmedla till intressenter hur vi försöker göra skillnad.

På DSV bryr vi oss om insatser för miljön, socialt ansvar, våra anställdas hälsa och säkerhet samt gedigen verksamhetsledning och processer. Genom att integrera dessa principer i alla aspekter av hur vår verksamhet bedrivs hanterar vi inte bara risker och möjligheter utan vi möter också de växande behoven hos våra interna och externa intressenter.

Företagsansvaret hos DSV baseras på följande fokusområden:

Frågor?

Våra experter finns på plats för att besvara dina frågor