Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

Framgångsrikt kvinnligt ledarskapsprogram inom DSV i Sverige

Idag, den 8 mars, är det internationella kvinnodagen – ett ypperligt tillfälle att belysa jämlikhet och mångfald inom DSV. Inte bara idag utan varje dag på året strävar DSV efter att inspirera till inkludering. DSVs svenska ledarskapsprogram "Future Female Leaders" är ett bra exempel på hur vi arbetar med dessa frågor.

3 women at the office

Ett av DSVs initiativ för en bättre balans mellan kvinnligt och manligt ledarskap är programmet ’Future Female Leaders’ (FFL), som har utvecklats och lanserats av DSVs HR-avdelning i Sverige. Syftet med programmet är att öka antalet kvinnliga chefer i organisationen med hjälp av FFL som bland annat innehåller ett mentorprogram där varje deltagare får en dedikerad mentor från DSVs svenska ledning.

Ökat fokus på kvinnligt ledarskap

Magnus Malmquist, VD på DSV Road i Sverige och en av programmets mentorer, minns vad som drev idén till FFL och är mycket glad över det fina resultatet:

”Med så många duktiga kvinnliga kollegor i vår organisation visste jag och min ledningsgrupp att vi behövde agera mer och skapa ett nytt sätt att fokusera på hur vi ska få fler kvinnliga kandidater på högre chefsbefattningar. FFL-programmet har visat sig vara en stor möjliggörare för kvinnliga kollegor som har ledarskapsambitioner att nå dessa mål.”
Magnus fortsätter:

"Jag är väldigt stolt över resultatet av vårt första FFL-program någonsin – och även över att själv vara en av mentorerna inom programmet. Jag ser fram emot att se utbildningen utvecklas inom vår organisation och att se ännu fler kvinnliga kollegor på chefspositioner i framtiden.”

Magnus Malmqvist, VD DSV Road AB Magnus Malmquist, VD på DSV Road i Sverige och en av programmets mentorer

Pernilla Sarup, General Manager HR i Sverige och mentor i FFL-programmet, har arbetat med att ta fram och lansera programmet:

”Satsningen görs för att vi ska få en bra balans mellan manliga och kvinnliga chefer i bolaget, vilken har en dokumenterad positiv effekt på organisationer ur ett socialt och ekonomiskt perspektiv samt bidrar till en mer attraktiv och jämställd arbetsplats. Det ska dock betonas att det alltid är den mest lämpade och kvalificerade kandidaten som väljs till en chefsposition, oavsett kön, men med programmet har vi fått fler kompetenta kvinnliga sökanden till chefspositioner inom företaget”, 

 67 % har avancerat till högre befattning efter det första FFL-programmet  – Frida Andersson är en av dem

Under 2023 deltog nio kvinnliga medarbetare i utbildningen och sex av dem har sedan dess blivit befordrade, vilket resulterat i att 67 % av deltagarna har avancerat till en roll på en högre organisationsnivå efter avslutat program. En av dem är Frida Andersson som deltog i programmet 2023, vilket definitivt har gynnat hennes karriärutveckling inom DSV. 

Innan FFL var Frida teamledare på Customer Service International (CSI), och efter avslutat program avancerade hon till rollen som chef på CSI. Under programmet lärde sig Frida mycket, utvecklade sina färdigheter och träffade nya kollegor:

”FFL är enligt mig ett riktigt framgångsrikt DSV-program. Eftersom alla vi som deltog var i olika ålder och från olika avdelningar kom vi med olika perspektiv och jag tror att vi alla lärde oss av att lyssna på varandra.”, säger Frida och fortsätter:

”En av de bästa sakerna jag tar med mig från FFL var värdet jag fick av mentorskapet. Innehållet på mötena var inte hugget i sten och jag kunde ta med mig mina utmaningar för diskussion. Det var en öppen dialog från båda håll som gjorde det möjligt för mig att få mycket ny och värdefull kunskap samtidigt som jag fick höra min mentors egen historia – både framgångshistorierna och utmaningarna. Jag fick också en bättre förståelse för hur DSV hanteras ur ett annat perspektiv än jag är van vid.”

Frida Andersson Frida Andersson deltog i Future Female Leader programmet 2023

Future Female Leaders är en gedigen plattform med föreläsningar, mentorer från DSVs ledning och ledarskap i praktiken 

Programmet är indelat i tre faser som inleds med fysiska träffar där interna och externa föreläsare och kvinnliga ledare belyser olika ämnen inom ledarskap. I andra delen av programmet har deltagarna träffat sin mentor från DSV Roads ledningsgrupp under sex olika tillfällen. Vid varje tillfälle har olika teman och erfarenheter diskuterats och det har även erbjudits möjlighet för deltagare att följa med sin mentor under deras arbetsdag. I den sista och tredje delen involveras deltagarens närmaste chef som informerar och introducerar henne i det egna arbetet och vad det innebär att vara chef. Det sker både i teori och praktik genom att låta deltagaren ta över en del av den egna chefens uppgifter i vardagen samt tilltänkta uppgifter i en framtida ledande roll på avdelningen.

Ny omgång av FFL har startat upp i januari 2024

Baserat på programmets lyckade resultat under 2023 har en andra omgång av FFL-programmet startat upp i januari i år med deltagare från våra olika divisioner runt om i landet. En av de nya deltagarna är Pernilla Gerkman som arbetat inom vår logistikverksamhet i 5 år. 

Läs mer om Pernilla och hennes resa inom DSV och Future Female Leaders via nedan länk:

Pernilla är en av DSVs Future Female Leaders

Vill du veta mer om hur det är att jobba på DSV?

Gå in på våra karriärsidor om du vill veta mer om hur det är att jobba på DSV eller söka någon av våra lediga tjänster: 

Utveckla din karriär på DSV

Frågor?

Våra experter finns på plats för att besvara dina frågor

Kontakt kundtjänst