Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

Klass 7 Radioaktiva material

Radioaktiva ämnen är material som innehåller instabila atomer som självmant, under en tidsperiod, förändrar sin struktur på ett slumpmässigt sätt.

 

När varje atom förändras avger den osynlig strålning som kan orsaka kemisk eller biologisk förändringsjoniserande strålning. Joniserande strålning är i allmänhet farligt för människokroppen, beroende på typ av strålning, dos och exponeringens varaktighet.

Vissa radioaktiva material kan också ha andra farliga egenskaper och förpackningar kan därför ha andra UN-varningsskyltar för att indikera underrisker.

Radioaktiva förpackningar är helt säkra att hantera och transportera, eftersom förpackningen fungerar som en sköld. De kommer inte att medföra någon hälsorisk för transportarbetare. Regeln är dock att hålla alla doser av joniserande strålning till ett minimum. Dosen beror i sin tur på:

  • Styrkan hos den radioaktiva källan, "aktiviteten"
  • Avståndet från källan
  • Barriärerna runt källan
  • Exponeringstiden

Undantagna kolli

Strålningsnivån vid ytan måste vara under 5 m Sv/timme. Paketen måste anges som radioaktiva på deklarationen, men de behöver inte märkas. 

Frågor?

Våra experter finns på plats för att besvara dina frågor