Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

Vad anses vara farligt gods?

Farligt gods är material eller föremål med farliga egenskaper som, om de inte kontrolleras ordentligt, utgör en potentiell fara för människors hälsa och säkerhet, infrastruktur och/eller godsets transportmedel.

Farligt gods, även kallat farligt material, kan vara rena kemikalier, blandningar av ämnen, tillverkade produkter eller artiklar som kan utgöra en risk för människor, djur eller miljön om det inte hanteras ordentligt vid användning eller under transport.

Vi erbjuder transport av farligt gods med flyg, till havs och inre vattenvägar samt på väg.

Klassificering av farligt gods

FN:s modellföreskrifter använder ett klassificeringssystem där varje farligt ämne eller föremål tilldelas en klass, beroende på vilken fara den utgör. Det finns 9 klasser, varav några har underklasser.

DSVs gällande transportvillkor finner du information gällande vilka klasser och typer av farligt gods som undantas från DSVs transportåtaganden.

Lista över 9 klasser farligt gods

 • Klass 1

  Explosiva ämnen och föremål
 • Klass 2

  Gaser
 • Klass 3

  Brandfarliga vätskor
 • Klass 4.1/4.2/4.3 

  4.1 Brandfarliga fasta ämnen
  4.2 Självantändande ämnen
  4.3 Ämnen som utvecklar farlig gas vid kontakt med vatten

 • Klass 5.1/5.2

  5.1 Oxiderande ämnen
  5.2 Organiska peroxider

 • Klass 6.1 / 6.2

  6.1 Giftiga ämnen
  6.2 Smittförande ämnen

 • Klass 7

  Radioaktiva ämnen
 • Klass 8

  Frätande ämnen
 • Klass 9

  Övriga farliga ämnen och föremål

Disclaimer: denna information tillhandahålls endast för att underlätta. Vänligen ta del av gällande internationella regelverk och föreskrifter för löpande uppdaterad information.

Du kanske också är intresserad av

Har du frågor?

Våra experter är redo att hjälpa till. Kontakta oss så hittar vi den lösning du behöver.

Kontakta oss Solutions
Få en offert