Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

Få en offert

I enlighet med bestämmelserna

Vid transport av farligt gods har varje transportsätt sitt eget regelverk för att säkerställa kontroll av det farliga godset under transporten. Transport av farligt gods med flyg innebär störst risk för skada och förstörelse vid en incident. Det är därför viktigt att följa tillämpligt juridiskt material, International Civil Aviation Organisation (ICAO) Tekniska instruktioner för säker transport av farligt gods med flyg.

International Air Transport Association (IATA) som representerar världens ledande flygbolag, publicerar IATA:s regler för farligt gods som är baserade på ICAO:s tekniska instruktioner för säker transport av farligt gods med flyg, och ålägger ansvar på alla som avser att frakta farligt gods på ett flygplan, eller de som är involverade i transporten. Detta inkluderar operatörer, speditörer, fraktagenter, hanteringsagenter, kurirer och passagerare.

Ytterligare krav

På DSV är vi specialister på transport av farligt gods, både på fraktplan och passagerarplan, och erkänner de ytterligare krav detta innebär för att säkerställa transporten enligt regelverket. Även om globala försändelser kan anlända snabbare med flyg än till sjöss, reduceras tillåtna volymer och förpackningsstorlekar av farligt gods på flygplan på grund av flygplanets storlek, och i vissa fall är en del typer av farligt gods förbjudna.

Även om bestämmelser kring begränsade kvantiteter gäller för flygtransport, till skillnad från andra transportsätt, måste förpackningen uppfylla vissa specifikationer och klara av specificerade fall- och staplingstester. Vid förpackning av en begränsad mängd i kombinationsförpackningar, med en innerförpackning inuti en ytterförpackning, ska båda vara konstruerade enligt samma specifikationer som UN-specifikationsförpackningar. Den största skillnaden är testningen som görs av paketet. Förpackningar med begränsad kvantitet måste klara ett 1,2 meters falltest utan läckage, och kunna motstå ett 24 timmars staplingstest utan att skadas eller läcka.

Lär dig mer om våra flygfrakttjänster och utforska de globala destinationer som vi skickar till.

Du kanske också är intresserad av

Har du frågor?

Våra experter är redo att hjälpa till. Kontakta oss så hittar vi den lösning du behöver.

Kontakta oss Solutions