Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

Få en offert

Regler för transport av farligt gods

Farligt gods är en viktig del av vår moderna livsstil, men utgör till sin natur en fara för liv och miljö om det inte hanteras, förvaras och transporteras på rätt sätt.

Praktiskt taget varje transport av farligt gods börjar och slutar på en vägsträcka, antingen i en tankbil eller lastbil, som körs av specialiserade förare som har yrkeslicens för att framföra fordon som transporterar farligt gods på väg..

I enlighet med bestämmelserna

Lagstiftningen kräver att företag utser en expert för att bistå dem, för att säkerställa att alla lagkrav efterlevs korrekt, och lägger vissa ansvarsområden på de tre huvuddeltagare som är delaktiga i alla transporter av farligt gods, dessa är:

  • Avsändaren – Företaget som skickar det farliga godset
  • Transportören – De som transporterar det farliga godset
  • Mottagaren - Det företag som tar emot det farliga godset

Lär dig mer om våra vägtransporttjänster och utforska de destinationer vi skickar till.

Du kanske också är intresserad av

Har du frågor?

Våra experter är redo att hjälpa till. Kontakta oss så hittar vi den lösning du behöver.

Kontakta oss Solutions