Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

Få en offert

I enlighet med bestämmelserna

Vid transport av farligt gods till sjöss kan risken för miljön öka avsevärt om en incident inträffar. Det är därför viktigt att följa de relevanta bestämmelser som införts av Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) för transport av farligt gods till sjöss.

Lagstiftningen kräver att företag utser en expert för att bistå dem, ser till att alla lagkrav efterlevs korrekt och lägger ett visst ansvar på de olika intressenterna i logistikkedjan.

Krav för transport av farligt gods

Farligt gods är en väsentlig del av det moderna livet, men till sin natur utgör det en fara för liv och miljö om det inte hanteras, förvaras och transporteras på rätt sätt. På DSV är vi specialiserade på hantering och lagring av farligt gods för sjötransport.

Beroende på hur stor volym du ska skicka kan farligt sjöfraktgods transporteras i sjöfartyg, tankar, cylindrar eller paket, så när du transporterar farligt gods behöver du veta rätt klassificering av dina varor och vilka kvantitetsbegränsningar som kan gälla. Detta kommer att hjälpa dig med att avgöra vilken korrekt dokumentation, förpackning och märkning som krävs.

Lär dig mer om våra sjöfrakttjänster och utforska de globala destinationer vi skickar till.

Du kanske också är intresserad av

Har du frågor?

Våra experter är redo att hjälpa till. Kontakta oss så hittar vi den lösning du behöver.

Kontakta oss Solutions