Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

Få en offert
Klass 8 Frätande ämnen

Riskklass 8: Frätande ämnen

Föreskrifterna för farligt gods definierar frätande ämnen som ett ämne, vilket genom en kemisk verkan orsakar oåterkalleliga skador på huden, materiell skada vid läckage eller till och med förstörelse av annat gods eller transportmedlet. Frätande ämnen kan vara både fasta och flytande.

Klass 8 Frätande ämnen har inga uppdelningar men kan vara en syra eller en alkali. Syror har ett pH lägre än 7, och Alkalier har ett pH högre än 7 medan neutrala ämnen har ett pH lika med 7.

Förpackningsgrupp

Även om Klass 8 Frätande ämnen inte har några andra indelningar har klassen tilldelats en förpackningsgrupp som anger graden av fara.

Förpackningsgrupp I Ämnen som utgör hög fara
Förpackningsgrupp II Ämnen som utgör medelhög fara
Förpackningsgrupp III Ämnen med låg risk för fara

Förpackningsgrupp Exponeringstid Observationsperiod Effekt
I ≤ 3 min ≤ 60 min Förstörelse av intakt hud till full tjocklek
II > 3 min ≤ 1h ≤ 14 d Förstörelse av intakt hud till full tjocklek
III 1 4h ≤ 14 d Förstörelse av intakt hud till full tjocklek
III - - Korrosionshastighet på antingen stål- eller aluminiumytor som överstiger 6,25 mm per år vid en testtemperatur på 55 ºC vid testning på båda materialen


Exempel på vanligt förekommande transporterade frätande varor

Exempel på farligt gods inom klass 8 är sura batterier, vätska, alkalibatterier, formaldehyd, saltsyra, jod, metakrylsyra, salpetersyra, svavelsyra.

Du kanske också är intresserad av

Har du frågor?

Våra experter är redo att hjälpa till. Kontakta oss så hittar vi den lösning du behöver.

Kontakta oss Solutions