Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

Få en offert
Ämnen i klass 6 har tilldelats en av 2 underklasser.
Klass 6.1/6.2 - Giftiga och smittsamma ämnen

Klass 6.1 Giftiga ämnen

Klass 6.1 Giftiga ämnen är ämnen som, i relativt små mängder, och med kort exponering, kan orsaka skada på människors hälsa eller dödsfall genom inandning, absorption eller förtäring. Giftiga ämnen kan antingen ha en fast eller flytande form.

Förpackningsgrupp

Klass 6.1 har tilldelats en förpackningsgrupp som anger graden av fara.

Förpackningsgrupp I Ämnen som utgör hög fara
Förpackningsgrupp II Ämnen som utgör medelhög fara
Förpackningsgrupp III Ämnen med låg risk för fara

Exempel på vanligt transporterade giftiga ämnen

Arsenik, kloroform, cyanid, bly, många kvicksilverämnen, nikotin, många typer av bekämpningsmedel.

Klass 6.2 Smittsamma ämnen

Riskklass 6.2 Smittsamma ämnen

Klass 6.2 Smittsamma ämnen är ämnen som är kända eller rimligen förväntas innehålla patogener. Patogener definieras som mikroorganismer (inklusive bakterier, virus, parasiter, svampar). Smittsamma ämnen kan vara biologiska produkter, kulturer, medicinskt och kliniskt avfall eller patientprover som vid exponering kan orsaka bestående funktionsnedsättning, livshotande eller dödlig sjukdom hos i övrigt friska människor eller djur.

Exempel hos människor:
  • Ebolavirus
  • Hepatit B-virus
  • Rabiesvirus
  • Gul febervirus

Exempel hos djur:

  • Afrikansk svinpestvirus
  • Mul- och klövsjukevirus

Smittsamma ämnen är indelade i två kategorier, kategori A och kategori B och tilldelas UN-nummer 2814, 2900, 3291, 3373 eller 3549.

Du kanske också är intresserad av

Har du frågor?

Våra experter är redo att hjälpa till. Kontakta oss så hittar vi den lösning du behöver.

Kontakta oss Solutions