Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

Få en offert
Klass 9 Andra ämnen och artiklar

Riskklass 9: Övriga farliga ämnen och föremål 

Klass 9 Övriga farliga ämnen och föremål är ämnen och föremål som utgör en fara under transport men som inte omfattas av de andra klasserna av farligt gods. Det inkluderar miljöfarliga ämnen inom klass 9, men även alla andra klasser utom klass 7 Radioaktivt material.

Övriga farliga ämnen och föremål inom klass 9 har inga indelningar utan är uppdelade enligt följande:

 • Ämnen som kan äventyra hälsan vid inandning, som fint damm
 • Ämnen och föremål som kan bilda dioxiner vid brand
 • Ämnen som utvecklar brandfarlig ånga
 • Litiumbatterier
 • Livräddande apparater
 • Miljöfarliga ämnen
 • Miljöfarligt ämne, fasta, N.O.S
 • Miljöfarligt ämne, flytande, N.O.S
 • Genetiskt modifierade mikroorganismer och organismer
 • Ämnen som transporteras eller erbjuds för transport vid förhöjd temperatur 
 • Flytande
 • Fasta
 • Andra ämnen eller föremål som utgör en fara under transport, men som inte uppfyller definitionerna för annan klass

Förpackningsgrupp

Även om klass 9 Övriga farliga ämnen och föremål inte har några andra indelningar, har diverse farliga ämnen och föremål tilldelats en förpackningsgrupp med grad av fara.

Förpackningsgrupp II Ämnen som utgör medelhög fara
Förpackningsgrupp III Ämnen med låg risk för fara

Plakat, etikett och märkning av Klass 9 Övriga farliga ämnen och föremål

klass 9 etikett
Klass 9 skyltar och etiketter
Kollin som innehåller farligt gods inom klass 9, och godstransportenheter, containrar, bulkcontainrar, tankcontainrar, UN-tankar och gascontainrar som innehåller farligt gods från klass 9, ska märkas med klass 9-etikett/skylt. 
Klass 9 batterietikett
Klass 9A-etikett för förpackningar eller oförpackade artiklar som innehåller litiumbatterier
Farligt gods-etikett som visar en död fisk
Etikett för miljöfarligt ämne/marina föroreningar
Kollin samt godstransportenheter, containrar, bulkcontainrar, tankcontainrar, UN-tankar och gascontainrar som innehåller miljöfarliga ämnen/marina föroreningar, ska varaktigt märkas med etikett för miljöfarliga ämnena/marina föroreningar. 
Litiumbatterimärke
Litiumbatterimärkning till förpackningar som innehåller litiumbatterier/celler förberedda i enlighet med specialbestämmelse 188
(Gäller inte för flygtransport)

Exempel på övriga farliga ämnen och föremål inom Klass 9 som kan transporteras

Exempel på farligt gods i klass 9 är krockkuddemoduler (säkerhetsanordningar, elektroniskt initierade), asbest (amfibol och krysotil), batteridriven utrustning, batteridrivna fordon, kemiska kit, farligt gods i maskiner eller apparater, torris (koldioxid, fast) , miljöfarliga ämnen (vätskor och fasta ämnen), första hjälpen-satser, genetiskt modifierade organismer, genetiskt modifierade mikroorganismer, livräddningsredskap (självuppblåsande och icke-självuppblåsande), litiumjonbatterier, litiummetallbatterier, bältessträckare (säkerhetsanordningar, elektroniskt initierade).
 

Du kanske också är intresserad av

Har du frågor?

Våra experter är redo att hjälpa till. Kontakta oss så hittar vi den lösning du behöver.

Kontakta oss Solutions