Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

Sprängämnen tillhör klass 1, farligt gods

Klass 1 Explosiva varor

Varför definieras sprängämnen som farligt gods?

Sprängämnen har molekyler som är utformade för att snabbt ändra sitt (vanligtvis fasta) tillstånd till mycket het gas för att ge en plötslig och våldsam fysisk effekt.

Denna förändring uppnås genom att utsätta molekylerna för en chock, i praktiken genom att utlösa en liten, men mycket känslig, laddning (detonator) i direkt kontakt med dem. Chocken får molekylen att brytas ner och starta den snabba kemiska förändringen, dvs. explosionen.

Tillståndsförändringen inträffar nästan omedelbart - i form av en snabb volymökning då det fasta ämnet omvandlas till gas, och ytterligare en expansion då förändringen åtföljs av en stor frisättning av kemisk energi i form av värme - upp till flera tusen grader. Det är denna snabba och dramatiska volymökning som ger den önskade fysiska effekten.

När det gäller högexplosiva ämnen är effekten att krossa och förstöra allt i närheten, och när det gäller lågexplosiva ämnen, att producera en massiv kinetisk kraft. Energiutsläppet är detsamma, men i fallet med lågexplosiva sprängämnen är molekylerna utformade att förändras fraktionellt långsammare, för att producera ett kraftfullt tryck, snarare än en snabb explosiv reaktion.

Transport av sprängämnen

Även om sprängämnen kan reagera våldsamt när de aktiveras, är de utformade för att vara tämligen stabila och okänsliga under normala yttre förhållanden. Detta innebär att de kan hanteras och transporteras relativt säkert både på land och till sjöss så länge de inte utsätts för en våldsam chock, som en trafikolycka i hög hastighet eller, ännu värre, en het eldsvåda. Vissa högexplosiva ämnen kan aktiveras vid temperaturer så låga som 200 °.

Det finns 6 indelningar i klass 1 som visar hur sprängämnen reagerar och beter sig när de aktiveras. Artiklarna tilldelas också en av 13 bokstäver som beskriver kompabilitetsgrupp, det vill säga vilka typer som kan transporteras säkert med vilka.

Sprängämnen deklareras som NEQ (Net Explosive Quantity) när de beskrivs i transportdokumentet, åtskilt från fraktdragande vikt.

Tabell över farligt gods: klass 1

 

Grupp

1.1

Risk för massexplosion

Grupp

1.2

Enbart risk för splitter

Grupp

1.3

Risk för brand och mindre explosion eller splitter

Grupp

1.4

Obetydlig risk

Grupp

1.5

Sprängmedel

Grupp

1.6

Artiklar som är mycket okänsliga för detonation

 

Frågor?

Våra experter finns på plats för att besvara dina frågor