Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

Klass 6 handlar om giftiga och smittförande ämnen

Klass 6.1/6.2 - Giftiga och smittsamma ämnen

Klass 6.1/6.2

Dessa ämnen är kemiska gifter som kan skada människokroppen, helt eller delvis. De får inte komma in i kroppen genom att t.ex. sväljas, inandas eller absorberas genom huden.

Gifterna sträcker sig i kraftfullhet från de som dödar på några minuter, t.ex. cyaniderna, till de som skadar, men inte nödvändigtvis dödar så länge dosen inte är för hög, som t.ex. klorerade kolväten, Toxics i klass 6.1, i fast eller flytande form. Giftiga gaser ingår i klass 2.3.

Generellt för 6.1 gäller att dessa ämnen inte ska eller får transporteras ihop med livsmedel, men det finns undantag.

Klass 6.2 - Smittförande ämnen

6.2-artiklar som innehåller patogener, dvs. mikroorganismer som orsakar infektionssjukdomar hos människor eller djur. De klassificeras i tre grupper, varav endast de två första anses vara farliga vid transport av smittförande skäl.

Kategori A: Kan orsaka permanent funktionsnedsättning, livshotande eller dödlig sjukdom för människor eller djur. Dessa tilldelas UN 2814. Några exempel är:

  • Ebolavirus
  • Hepatit B-virus
  • Lassavirus
  • Rabiesvirus

Smittförande ämnen som endast orsakar sjukdom hos djur tilldelas UN 2900. Några exempel är:

  • Virus för afrikansk hästsjuka
  • Mul- och klövsjukevirus
  • Fårkoppevirus
  • Vesikulär stomatitvirus

Frågor?

Våra experter finns på plats för att besvara dina frågor