Logo DSV

Klass 6 för farligt gods: Giftiga och smittsamma ämnen

Klass 6.1/6.2 - Giftiga och smittsamma ämnen

Klass 6.1/5.2

Dessa ämnen är kemiska gifter som kan skada människokroppen, helt eller delvis. De får inte komma in i kroppen genom att t.ex. sväljas, inandas eller absorberas genom huden.

Gifterna sträcker sig i kraftfullhet från de som dödar på några minuter, t.ex. cyaniderna, till de som skadar, men inte nödvändigtvis dödar så länge dosen inte är för hög, som t.ex. klorerade kolväten, Toxics i klass 6.1, i fast eller flytande form. Giftiga gaser ingår i klass 2.3.

Giftighet bestäms mestadels genom tester på levande djur.

Generellt för 6.1 gäller att dessa ämnen inte ska eller får transporteras ihop med livsmedel, men det finns undantag.

Klass 6.2 - Smittsamma ämnen

6.2-artiklar innehåller patogener, dvs. mikroorganismer som orsakar infektionssjukdomar hos människor eller djur. De klassificeras i tre grupper, varav endast de två första anses vara farliga vid transport av smittsamma skäl.

Kategori A: Kan orsaka permanent funktionsnedsättning, livshotande eller dödlig sjukdom för människor eller djur. Dessa tilldelas UN 2814. Några exempel är:

  • Ebolavirus
  • Hepatit B-virus
  • Lassavirus
  • Rabiesvirus

Smittsamma ämnen som endast orsakar sjukdom hos djur tilldelas UN 2900. Några exempel är:

  • Virus för afrikansk hästsjuka
  • Mul- och klövsjukevirus
  • Fårkoppevirus
  • Vesikulär stomatitvirus

 

Frågor?

Våra experter finns på plats för att besvara dina frågor