Logo DSV

Dessa ämnen är mycket reaktiva med kemiska effekter som resulterar i förändringar i de drabbade materialen.

Klass 8 Frätande ämnen

Av denna anledning används frätande ämnen i stor utsträckning inom industrin för att producera ett brett antal omvandlingar och effekter.

Denna aktiva egenskap kan uppenbarligen vara mycket skadlig för kroppen. De arbetar utifrån kroppen genom att förstöra vävnaden, i motsats till de toxiska ämnena, som verkar inifrån kroppen på de olika organen och livsuppehållande systemen.

Frätande ämnen beskrivs antingen som syror eller alkalier. Syror reagerar med metaller som i allmänhet är starka och flexibla för att producera salter, vilka kan vara ömtåliga kristaller lösliga i vatten. Oorganiska syror inkluderar karboxyl-, ättiksyra-, myr- och bensoesyra samt fettsyror som oljesyra, palmitinsyra och stearinsyra.

Vanliga alkalier är natrium- och kaliumhydroxid samt ammoniumhydroxid. Dessa ämnen är mycket frätande för hud, ögon och slemhinnor. Alkaliska ämnen neutraliserar syror, men reaktionen kan vara stark och skapa hög värme mycket snabbt, vilket kan få vattnet i lösningen att förångas våldsamt och på ett farligt sätt.

Frätande ämnen placeras i förpackningsgrupper efter deras förmåga att orsaka fullständig förstöring av intakt hudvävnad inom en viss observationsperiod, med start efter en viss exponeringstid, mätt i minuter, timmar eller dagar.

Det finns strikta krav på transport av syror och alkaliska ämnen.

Frågor?

Våra experter finns på plats för att besvara dina frågor