Logo DSV

Lär dig mer om definition och transport av produkter inom klass 9 avseende farligt gods

Klass 9 Andra ämnen och artiklar
Vilka ämnen och artiklar ingår i klass 9?

Klass 9 omfattar ämnen och föremål som utgör en fara under transport och som inte omfattas av övriga klasser farligt gods. Sådana produkter har egenskaper som inte ingår i övriga klasser i UN-systemet, eller som har ett antal skilda faror som korsar två eller flera klassgränser.

Ett klassiskt exempel på denna mångfald är självuppblåsande livflottar, där följande ingår i paketet:

  • En stor komprimerad gasflaska, vanligtvis koldioxid, som används för att blåsa upp flotten och dess kapell när den träffar vattnet
  • Olika explosiva bloss, ljus med färgad rök etc, för att skapa uppmärksamhet vid räddning av luft- och sjöfarkoster
  • Brännbara fasta material för uppvärmning av mat och i syfte att ge värme
  • Tygreparationssatser som innehåller lättantändliga vätskor som bas för limlösningar

UN 3077 och UN 3082: Miljöfarliga ämnen

Klasstecknet är unikt i UN-systemet genom att det inte ger någon indikation på den speciella faran, vilken således först kan erhållas från t.ex. ett säkerhetsdatablad.

Det finns två UN-nummer i klass 9 för miljöfarliga material. UN 3077-Miljöfarligt fast ämne N.O.S och UN 3082-Miljöfarligt flytande ämne N.O.S.

Frågor?

Våra experter finns på plats för att besvara dina frågor