Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

P en dialog

Vi erbjuder lokaler för lagring av kemikalier, produkthantering och förpackning samt logistiktjänster på plats för att stödja din produktion av kemikalier. Alla våra lösningar är kostnadseffektiva, flexibla och fullt överensstämmande med gällande säkerhetsföreskrifter

Lagerlösningar

Alla våra lageranläggningar erbjuder strikta miljö- och säkerhetsöverensstämmelser för dina farliga och ofarliga kemiska varor och de drivs av specialutbildade anställda. Vårt team hanterar klassisk lagerhantering, såsom in- och utgående logistik, samt mervärdestjänster inklusive ommärkning eller provtagning.

Innan du tar emot dina kemikalier på lagret, bedöms de grundligt med hjälp av en riskbedömning baserad på ett säkerhetsdatablad. Detta säkerställer att lagerlösningen uppfyller alla standarder och lagkrav. Vår lokala kvalitetschef har stor erfarenhet av lokala regler och förordningar och står alltid i kontakt med berörda myndigheter, såväl som brandkårer. Dessutom är det lokala kvalitetsteamet en del av vårt centrala kvalitetsledningssystem som säkerställer korrekt och sammanhängande uppföljning av alla aktiviteter globalt. Med denna nivå av fokus på kvalitet och säkerhet kan du känna dig säker på att dina kemikalier alltid behandlas med största omsorg.

Packning och produkthantering

Vi driver och förvaltar anläggningar som kan hantera alla typer av kemiska produkter - säkert och effektivt:
  • Specialiserad och dedikerad utrustning för kemisk förpackning
  • Flexibla förpackningmöjligheter 
  • Bulklastning i containrar

Logistik på plats

Vi tillhandahåller kemiska logistiktjänster på plats vid dina tillverkningsplatser. Dessa omfattar interna produktförflyttningar, råvaruuppsättning och leverans, samt kontakt och koordinering med lagerverksamheten. Genom att arbeta nära dina tillverkningsteam kan du frigöra resurser och fokusera på att tillföra större värde till din kemiska tillverkningsverksamhet.