Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

P en dialog

Miljö-, hälso- och säkerhetsrisker gör logistiken inom kemikaliebranschen alltmer utmanande. DSV är din pålitliga partner på denna komplexa marknad. Vi levererar skräddarsydda logistik- och transportlösningar för dina kemikalier och du kan känna dig säker på att dina försändelser kommer att hanteras korrekt och effektivt

Påvisad säkerhetsexpertis och efterlevnad 

Beroende på dina specifika behov och leveranstider designar och implementerar vi flexibla transporter för dina kemikalier och lösningar för din supply chain. Dessa sträcker sig från integrerade 4PL end-to-end-lösningar med lagerhållning till engångssändningar.

Oavsett dina krav måste du vara säker på att din kemikaliesändning hanteras på rätt sätt under varje skede av resan. På DSV ser vårt team av erfarna logistikexperter för kemikaliebranschen, till att dina försändelser med kemikalier alltid sker enligt tillämpliga krav för Quality, Health & Safety and Environment (QHSE) , samt enligt alla regionala och internationella bestämmelser, dokumentation och försäkringskrav. Därutöver kommer vi även se till att eventuella system för riskkontroll införs om så krävs.

DSV Chemicals ackreditering

Tillförlitlig service och säkerställd drift

Vi inser att suboptimala arbetsflöden kan leda till förseningar och påverka transparensen. Det är därför som vårt engagerade team av specialister inom kemikaliesegmentet använder beprövade förfaranden och processer som stöds av vårt globala kvalitetsledningssystem. Våra IT-lösningar är bäst i klassen och kan enkelt integreras i din organisations processer för att säkerställa större transparens, förbättrad rapportering och smidigare affärer. 
Genom att använda vår expertis för att hantera dina kemikalietransporter frigör du tid till att utveckla din verksamhet.

Globalt tankesätt med lokal touch

Vårt kemikalieteam består av proffs från både speditions- och logistikbranschen såväl som från kemisk tillverkning. Denna unika kombination av expertis gör det möjligt för oss att förstå din verksamhet och designa supply chain för kemikalier  och transportlösningar som hjälper verksamheten att frodas och växa. 

Vi finns i världens stora kemikaliekluster och produktionsområden. Dessutom har DSV, genom sitt breda globala nätverk, tillgång till experter med logistikerfarenhet av alla aspekter inom kemisk industri - över hela världen.

Ett miljöansvar vi tar på allvar
Vi är övertygade om att vi spelar en viktig roll i branschens arbete med att övergå till grönare och mer miljövänliga metoder. Det är därför vi följer de högsta nivåerna för miljövänlig best praxis inom alla våra kemiska logistiklösningar - över hela världen. 

Optimera transporter och minska miljöpåverkan

DSV strävar efter att ligga i framkant vid transport av kemikalier samt inom branschen för kemikalielogistik och är en av grundarna till CDI, Chemical Distribution Institute. Denna organisation arbetar för att ständigt förbättra pålitligheten, säkerheten och kvalitetsprestandan vid sjötransport och lagring för den kemiska industrin.

Du kanske också är intresserad av