Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

P en dialog

Som specialister på supply chains för kemikalier förstår vi att försörjningskedjans framgång kräver mer än bara erfarenhet av logistik. Du behöver specialister på supply chains för kemikalier som har erfarenhet av farligt gods för att få en större bild av hur din försörjningskedja kan bidra till ditt företags framgång.

Säkra och pålitliga lösningar för din supply chain

På DSV har vi ett stort team av dedikerade logistiker som arbetar med planering av supply chains för kemikalier. De är alla mycket erfarna inom både spedition och kemisk industri och förstår de utmaningar du står inför och vad som behövs för att övervinna dem. Vi säkerställer att din försörjningskedja löper smidigt och säkert från början till slut samtidigt som alla lagar och förordningar följs fullt ut.

Med Chemical Competence Centers på nyckelpositioner runt om i världen, erbjuder vi ett brett utbud av supply chain management-tjänster för kemikalier. Oavsett var i världen du verkar eller om du behöver enkla transportlösningar, lagring av kemikalier eller automatiserad orderhantering, använder vi vårt omfattande nätverk av transportörer och leverantörer för att hjälpa dig att uppnå de prestandanivåer ditt företag behöver. 

Som kemikaliekund hos DSV får du full överblick över din försörjningskedja, med ett globalt system som kopplar samman alla våra kontor. Detta ger tillgång till uppdaterad data, spårningsalternativ, konfigurerbar rapport- och dokumenthantering, tillsammans med möjligheten att ansluta till ditt ERP.

Fördelar med supply chain-lösningar för kemikalier.

 • Förbättrad operativ prestanda
 • Kostnadsminskning
 • Lagerminskning
 • Prestationsstyrning
 • Operativ flexibilitet

 

4PL integrerad lösning

Om du letar efter mer stöd för att hantera den dagliga driften av din kemikalieförsörjningskedja, erbjuder vi en 4PL-integrerad lösning. Detta frigör dig från utmaningarna med att hitta transportörer, hantera prestanda och säkerhet samt oro kring regelefterlevnad, så att du kan koncentrera dig på att växa och utveckla ditt företag utan att lägga tid på frågor gällande supply chain.

Alla transportsätt

Med vår 4PL-lösning hanterar vi alla aspekter av din supply chain för kemikalier – inklusive resurser, teknik och infrastruktur – för att skapa en flexibel försörjningskedja som är smidig och kostnadseffektiv. Genom att hantera din supply chain för kemikalier kan vi dessutom samla in och använda data från din försörjningskedja för att implementera processer enligt best praxis och kontinuerligt göra förbättringar. Detta har visat sig öka den operativa prestandan, samt skapa betydande besparingar för många företag inom den kemiska industrin.

Vår 4PL-lösning ger dig:

 • Optimerad supply chain
 • Full överblick
 • Leverantörskoordinering
 • Integrerad teknik
 • Förbättrad kundservice
 • Färre kostnader och ökad effektivitet