Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

P en dialog

Omfattande kompetens för din kemikalietransport

På DSV har vi ett omfattande nätverk av transportpartners som kan få dina kemikalier dit de behöver vara - effektivt och säkert. Oavsett om du behöver flytta förpackade kemikalier i en full containerlast, en bulktankcontainer, en temperaturkontrollerad försändelse eller farligt gods kan vi hjälpa dig. 

Vårt team av kemikaliespecialister har marknadskunskap och expertis så att du kan få den kemikalietransport som bäst passar din försändelse vad gäller hastighet, budget och prestandakrav. Vårt omfattande nätverk av kemikalietransportpartners över hela världen har nödvändig ackreditering, utrustning, licenser och försäkringar för kemikalietransporter och är fullt utbildade i kvalitet, hälsa, säkerhet och miljö (QHSE) och transporterar farligt gods

Vi stödjer ditt företag med:

Sjöfrakt

Om du letar efter kemikalietransporter till sjöss har vi över 100 års erfarenhet och ett omfattande FCL nätverk, såväl som standard LCL-tjänster.

Oavsett om du transporterar kemiska produkter i container eller bulktransport av kemikalier, kan vi alltid hitta den bästa och mest kostnadseffektiva vägen för att få dina kemikalier levererade där de behöver vara. Med våra expertteam inom kemikalietransporter får du omfattande expertis i att hantera transport av farligt gods till sjöss

Om du behöver flytta dina kemiska produkter i bulk, kan våra specialiserade Iso-tank- och bulkcharterteam hjälpa till. Strategiska relationer med globala, regionala och nischade operatörer som täcker alla globala marknader innebär att du kan njuta av multi-carrier-lösningar med en enda kontaktpunkt hos DSV. 

Flygfrakt

Vårt flygcharternät är idealiskt för trygg och säker transport av dina kemiska produkter. Alla våra flygbolag har erfarenhet av att arbeta med kemikalietransporter och förstår kraven på transport av farligt och ofarligt gods med flyg.

Vägtransport

Med ett omfattande styckegodsnät i hela Europa samt trafikhubbar över hela Europa, Mellanöstern, Amerika, Nordafrika och Sydafrika har vi tillgång till ett stort globalt nätverk. Detta gör det möjligt för oss att möta alla dina behov gällande LTL- och FTL-transporter. Alla förare är fullt utbildade och erfarna i att transportera kemiska produkter på väg så du kan vara säker på att de kommer fram säkert och i tid.

Oavsett vilket transportsätt du väljer ger samarbetet med DSVs kemikalieteam dig full insyn, förbättrad kontroll och sinnesfrid.