Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

Få en offert

Våra logistiklösningar för industrin ger dig rätt balans mellan kvalitet, kostnad, flexibilitet och standardisering. Detta gör att du kan möta utmaningarna du möter på en dynamisk marknad som ofta stöds av lagkrav. 

Vi tillhandahåller branschspecifika lösningar till ett brett spektrum av sektorer, inklusive livsmedelsingredienser, råvaror, maskiner, komponenter, förpackade kemikalier samt till bygg-, grossist- och tillverkningssektorn.

Vi driver anläggningar åt industrin speciellt utrustade för lagring av farligt gods, däck, livsmedelsingredienser och utrustning med avvikande mått. Specifika tjänster för att möta dina behov inom industrin såsom ompackning, fyllning av behållare, märkning av farligt gods och transportering.

För ett antal av våra nyckelkunder driver vi egen verksamhet som främjar produktionsprocesserna för olika logistikaktiviteter.

Våra tjänster hjälper dig:

Ingredienser och råvaror till livsmedel

Livsmedelsingredienser kan uppgå till 60% av de totala kostnaderna för processindustrin och råvaror upp till 20% av kostnaderna för OEM-tillverkare. Prisvariationen för dessa råvaror varierar beroende på förhållandena. Det är därför som förbättrad transparens genom supply chain kan hjälpa dig att hantera denna variation och leverera tillväxt på kort sikt samtidigt som du uppnår en långsiktig konkurrensfördel.

Vårt globala nätverk säkerställer inflöden i rätt tid till dina produktionsanläggningar. Vi kan även hantera lagring och distribution så att varorna kommer i perfekt skick till dina slutkunder.

Våra lager- och omlastningsanläggningar är utrustade för att uppfylla relevanta krav och regler (som HACCP, AIB, SQAS, ISO, GMP och BNP) och våra IT-system uppfyller enkelt dina krav på track&trace, batchregistrering och/eller sista-datumövervakning ner till enskild artikelnivå för att säkerställa kvaliteten i ditt lager.

Alla våra processer är optimerade för att hantera de höga volymerna och topparna i din supply chain.

Förpackade kemikalier

Gränsöverskridande försäljning svarar för 75% av intäkterna från förpackade kemikalier i Europa, vilket återspeglar en övergång från nationell produktion och lagring till regionala kluster och, i mindre omfattning, europeiska lager- och distributionscentra.

Seveso II-direktivet, ett brett spektra av lokala regelverk, driver tillsammans med Responsible Care Initiativet förändringar i supply chains där "Safe" och "Green" blir logistiska standard-KPI: er.

Dessa allt strängare regler för efterlevnad driver också fram strategiska partnerskap mellan industrin för förpackade kemikalier och leverantörer av logistiktjänster.

Om du arbetar med förpackade kemikalier har du vanligtvis en blandning av farligt och icke-farligt gods. Detta gör det nödvändigt att använda kostnadseffektiv lagerhantering och säkerställa fullständig efterlevnad av säkerhetsbestämmelser.

Våra SQAS- och Seveso-certifierade anläggningar erbjuder stordriftsfördelar för lagring av icke farligt gods tillsammans med en lösning för farligt gods som överensstämmer strikt med miljö- och säkerhetsregler.

Maskiner och komponenter

Handeln med maskiner och komponenter gör att tillverkarna får allt mindre marginaler, vilket gör det allt viktigare att fokusera på produktutveckling, teknik i framkant, kostnadsbegränsningar och skapande av höga hinder för marknadsinträde, samtidigt som den faktiska tillverkningen och supply chain management läggs ut.

Vi maximerar mängden lager i rörelse och flyttar fokus från lagerhantering till optimering av supply chain. Nya koncept kring montering vid destination och bundna lager har minskat utsattheten för tull och skatt på kapitalintensiva varor men har samtidigt ökat komplexiteten i supply chain kraftigt.

Våra lösningar för industrin erbjuder ett komplett utbud av världsomspännande tjänster inklusive montering/demontering och specialförpackning/omförpackning, lagerhållning, modifieringar av maskiner före slutlig leverans, transporthantering och leveranser av tidskänsliga produkter som är slut i lager.

Dessutom kommer vårt nätverk av lageranläggningar att placera dig nära dina kunder, vilket ger dig bättre kontroll på din verksamhet.

Logistik för reservdelar till industrin

Snabb och pålitlig leverans av reservdelar är nyckeln till att balansera minimala lagernivåer med undvikande av driftstopp. Vår mycket effektiva lager- och distributionstjänst möjliggör sena beställningstider med tidsbestämda leveranser samma dag eller nästa dag till återförsäljare, distributörer eller till och med på plats.

Över hela världen hanterar vi många regionala distributionscentra för reservdelar och integrerar samt hanterar SLA i de olika delarna av reservdelskedjan.

Det huvudsakliga är att vi hjälper dig att avsevärt minska dina reservdelslager genom att öka transparensen genom vårt företagsomfattande WMS- och FMS-paket.

Automatisering av lager

Om du arbetar med stora volymer kan automatiserade lager erbjuda betydande fördelar för ditt företag. Vi kan guida dig genom processen att analysera din situation, utforma en skräddarsydd lösning och implementera nyckelfärdiga system, antingen i en anläggning dedikerad för dig eller i vårt fleranvändarlager.

Förutom omfattande ingenjörs- och teknisk expertis erbjuder vi också personalutbildning och support för en smidig övergång till den nya automatiserade processen.

När automatiseringen av lagret är klar kan du minska arbetskraftskostnaderna, minimera produktskador och få en avkastning på investeringen samtidigt som du behåller den nödvändiga flexibiliteten genom en 24-timmars verksamhet. 

Mapa do Mundo

Global industri kräver global kompetens

75%

av förpackade kemikalier levereras internationellt

60%

av VD för maskin och komponent OEMs tror att marknadsförhållandena kommer att bli tuffare under det kommande decenniet

100%

Supply chain transparens är nyckeln till minskad exponeringen för volatilitet för råvarupriser med livsmedelsingredienser och råvaror

DSVs samlade lösningar för industrin

Frågor?

Våra experter finns på plats för att besvara dina frågor

Kontakt kundtjänst