Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

Få en offert

Regler och lagar runt om i världen förändras, och fordon som drivs av el och alternativa drivmedel blir allt vanligare. 

Fordonsägarmodellen förändras också, och framtida mobilitetskoncept som mikromobilitet, autonoma fordon och delning av personbilsflotta kommer in på marknaden. Dessa fordon, teknologier och förändringar kräver tillgång till en annan typ av supply chain. Vårt EMC2 Center är redo att stödja dig med denna övergång, oavsett om du etablerar en ny EV-supply chain eller balanserar övergången bort från förbränningsmotorer samtidigt som du utökar ditt EV-fotavtryck.

Om EMC2

The DSV Electrification & Mobility Competence Center (EMC2) ger ett centraliserat fokus på ditt elfordon och framtida mobilitetsutmaningar på logistikmarknaden. Vi finns över hela världen och står redo att hjälpa dig med alla aspekter inom supply chain för elfordon, från clean sheet-design till riskbedömning och begränsning av befintliga lösningar. Resan mot elektrifiering innebär inte bara att man lägger på litiumjonbatterier i bilen,  och våra experter står redo att designa en logistik- och supply chain som avspeglar det.

EMC2 illustration
Laddar en elbil på en parkeringsplats

Bilindustrin förändras

Traditionell supply chain för fordon kolliderar med högteknologisk och industriell produktion och även med detaljhandeln. Som branschledare inom alla dessa segment, använder vi på DSV vår expertis för att hjälpa dig skapa den supply chain-lösning du behöver. Vi har lösningar för att stödja dig under alla faser av fordonsdesignen och lanseringens livscykel. Från att starta ditt företag och få i idéer att mogna till verklig drift och uppskalning av din supply chain. Från prototyp till produktion, och till och med eftermarknadsdistribution och förnyelse vid uttjänt livslängd. Allt samtidigt som du stödjer ditt företags hållbarhetsinitiativ.

Vi har logistikprodukter och experter som stödjer dig under hela fordonets livscykel, från idé till eftermarknadsförsäljning och allt däremellan:

Varför är logistiken för elfordon så olika?

En traditionell supply chain för fordon är linjär: Komponenter och råvaror flyttas från leverantör till leverantör innan de blir delar som monteras ihop till fordon eller distribueras för efterförsäljning. Med elfordon finns det ökade incitament att ha en cirkulär supply chain där komponenter, särskilt delar av battericeller och paket, återanvänds och återvinns för att matas tillbaka som råvaror i början av processen. På EMC2 står vi redo att hjälpa dig med att omforma din supply chain.

Elektrifiering förändrar leveranskedjans illustration
Bil och batteri illustration Car & battery

Förtroende att hantera farligt gods

Litiumjonbatterier är en kritisk komponent i elfordon och kategoriseras som farligt gods, vilket adderar extra komplexitet till transport- och hantering. Vårt team av experter har den kunskap som krävs för att hjälpa dig att navigera och följa det snabbt föränderliga landskapet av regler och krav.

 

Stöd för övergång från ICE till el

Vi kan hjälpa dig att förstå krav, skapa en färdplan för att skala upp dina EV-komponenter och skala ner från ICE, samt hantera de förändringar i supply chain som är involverade genom alla stadier av fordonsdesign och produktion. Prata med oss för att arrangera en workshop för att få veta mer om utmaningarna och möjligheterna med en ny supply chain för elfordon och framtida mobilitetskoncept.

Frågor?

Våra experter finns på plats för att besvara dina frågor

Kontakt kundtjänst